Εντάξεις έργων 9 δισ. ευρώ στο ΕΣΠΑ επιχειρηματικότητας- Υπέρβαση προϋπολογισμού

Εντάξεις έργων 9 δισ. ευρώ στο ΕΣΠΑ επιχειρηματικότητας- Υπέρβαση προϋπολογισμού
Photo: pixabay.com
Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα Ταμεία Χαρτοφυλακίου το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία». Πόσα έργα έχουν ενταχθεί. Η σειρά κατάταξης ανά τομέα δράσεων.

Στα 8,8 δισ. ευρώ ανέρχεται το ποσό των έργων που έχουν ενταχθεί έως τώρα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα-Ανταγωνιστικότητα-Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που διαχειρίζεται το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το παραπάνω ποσό, σε απόλυτους αριθμούς «μεταφράζεται» σε 32.047 εντάξεις έργων – επενδυτικών σχεδίων, με τη «μερίδα του λέοντος» να ανήκει στις δράσεις επιχειρηματικότητας και συγκεκριμένα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία έχουν συσταθεί για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Οι εντάξεις των έργων αυτών, έχουν προκύψει από τις 141 προσκλήσεις – δράσεις που έχουν προκηρυχθεί από την αρχή ενεργοποίησης του προγράμματος, το 2014, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το τρέχον έτος, λόγω της πανδημίας και της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην οικονομία, καταγράφεται μεγάλη αύξηση των ποσών που διατίθενται μέσου του ΕΠΑνΕΚ για τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται, ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠΑνΕΚ, μετά την αναθεώρησή του που εγκρίθηκε στις 9/7/2020 ανέρχεται πλέον στα 6,185 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ από ό,τι αρχικά είχε προϋπολογιστεί, λόγω μεταφοράς πόρων από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ή τα υπόλοιπα Τομεακά για την στήριξη των επιχειρήσεων εν μέσω κορωνοϊού, ενώ η απορρόφηση του προγράμματος (πληρωμές) βρίσκεται στο περίπου 50% της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης.

Υπογραμμίζουμε, ότι οι 141 ενεργές προσκλήσεις έχουν προϋπολογισμό 7,72 δισ. ευρώ και υπερβαίνουν τον συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό (6,185 δισ. ευρώ) κατά 25%. Θα πρέπει, επίσης να τονιστεί, ότι η υπέρβαση των εντάξεων κατά 42% από το προϋπολογισμό του προγράμματος, σημαίνει ότι κάποια έργα είτε δεν θα πληρωθούν, είτε θα μεταφερθούν (προς πληρωμή) στη νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027.

Οι πρωταθλητές

Στην κορυφή των εντάξεων ως προς τον αριθμό των έργων και του συνολικού ποσού, βρίσκονται οι «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» με 17 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 3,437 δις. ευρώ. Στις δράσεις αυτές, έχουν ενταχθεί συνολικά 30.253 έργα συνολικού προϋπολογισμού 3,181 δις. ευρώ.

Πρόκειται για δράσεις χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών ή και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως για που για παράδειγμα οι Εργαλειοθήκες Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας, οι δράσεις για υφιστάμενες και νέες τουριστικές επιχειρήσεις, τα προγράμματα για τη στήριξη υφιστάμενων ΜμΕ και νεοφυών επιχειρήσεων, της αυτοαπασχόλησης κ.ο.κ.

Στη δεύτερη θέση, βρίσκονται ο «Δράσεις Σύστασης Ταμείων Χαρτοφυλακίων» με 6 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 1,449 δις. ευρώ, με το συνολικό προϋπολογισμό των εντάξεων να ανέρχεται στα 2,568 δις. ευρώ.

Στις δράσεις αυτές εντάσσονται μεταξύ άλλων το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19 και το EquiFund.

Ποιοι ακολουθούν

Στον κατάλογο των προκηρύξεων ακολουθούν:

  • Οι «Δράσεις Σύνδεσης Έρευνας – Επιχειρηματικότητας» με 16 προσκλήσεις προϋπολογισμού 680,5 εκατ. ευρώ, στις οποίες έχουν ενταχθεί 1.232 έργα προϋπολογισμού 591.5 εκατ. ευρώ. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».
  • Στην κατηγορία «Δράσεις στον Τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας» (υποδομές) έχουν προκηρυχθεί 4 προσκλήσεις προϋπολογισμού 170 εκατ. ευρώ και έχουν ενταχθεί 58 έργα προϋπολογισμού 122,3 εκατ. ευρώ.
  • Στις «Δράσεις του Τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (υποδομές) ο αριθμός των προσκλήσεων ανέρχεται στις 21 με προϋπολογισμό 637 εκατ. ευρώ, στις οποίες έχουν ενταχθεί 93 έργα προϋπολογισμού 623,5 εκατ. ευρώ.
  • Στην κατηγορία «Δράσεις στον Τομέα της Ενέργειας» (υποδομές) έχουν δημοσιευθεί 16 προσκλήσεις προϋπολογισμού 331,6 εκατ. ευρώ και έχουν ενταχθεί 15 έργα προϋπολογισμού 421,5 εκατ. ευρώ, ενώ στις «Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας» οι προσκλήσεις είναι 4 με προϋπολογισμό 199,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι εντάξεις είναι 2 προϋπολογισμού 494 εκατ. ευρώ. Οι εντάξεις αφορούν τις προσκλήσεις του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον.
  • Στις «Δράσεις στον Τομέα του Πολιτισμού και του Τουρισμού» (υποδομές) οι προσκλήσεις ανέρχονται στις 14 με προϋπολογισμό 183,7 εκατ. ευρώ και οι εντάξεις έργων στις 165 με προϋπολογισμό 190,5 εκατ. ευρώ.
  • Στις 10 με προϋπολογισμό 264,6 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι προσκλήσεις για τις «Δράσεις για την Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων των Εργαζομένων» με 121 εντάξεις προϋπολογισμού 293,6 εκατ. ευρώ.
  • Στις «Δράσεις Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών και Αποφοίτων» οι προσκλήσεις αριθμούν τις 3 με προϋπολογισμό 154 εκατ. ευρώ και 35 εντάξεις ύψους 140,7 εκατ. ευρώ.
  • Οι «Δράσεις για την Αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα» αριθμούν τις 4 προσκλήσεις προϋπολογισμού 69,85 εκατ. ευρώ στις οποίες έχουν ενταχθεί 42 έργα προϋπολογισμού 45,9 εκατ. ευρώ.
  • Οι «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» (υποδομές) μετρούν 8 προσκλήσεις προϋπολογισμού 66,76 εκατ. ευρώ και 6 εντάξεις προϋπολογισμού 12,3 εκατ. ευρώ.
  • Τέλος, στις 18 ανέρχονται οι προσκλήσεις της «Τεχνικής Βοήθειας» με προϋπολογισμό 73,7 εκατ. ευρώ, στις οποίες έχουν ενταχθεί 19 έργα ύψους 95 εκατ. ευρώ.