Entersoft: Πώλησε την Cardisoft στην Ιλύδα για 300.000 ευρώ

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία της αγοραπωλησίας.

Την πώληση και μεταβίβαση της 100% θυγατρικής εταιρείας Cardisoft ανακοίνωσε η Entersoft.

Συγκεκριμένα η Entersoft πώλησε και μεταβίβασε την 1-8-2017 στην εταιρεία Ίλυδα 14.260 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης, ήτοι το σύνολο (100%) των μετοχών κυριότητας της στο μετοχικό κεφάλαιο της Cardisoft.

Η εν λόγω εταιρεία έχει συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 427.800 ευρώ, το οποίο διαιρείται σε 14.260 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης.

Το συμφωνηθέν τίμημα για την πώληση των εν λόγω μετοχών ανέρχεται στο ποσό των 300.000 ευρώ.

Η συμφωνία της αγοραπωλησίας μεταξύ άλλων περιέχει και συγκεκριμένες προβλέψεις που αφορούν τόσο στην δυνατότητα προσαύξησης του ως άνω τιμήματος κατά το ποσό των 50.000 ευρώ κατ΄ανώτατο όριο, εφόσον πληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με την εξέλιξη του κύκλου εργασιών της εξαγορασθείσας ως άνω εταιρείας, όσο και στην δυνατότητα μείωσης αυτού, εφόσον δεν επαληθευθούν ορισμένα οικονομικά δεδομένα της εξαγορασθείσας.