Εντυπωσιακή αύξηση σε έσοδα και κερδοφορία για την Ευρωπαϊκή Πίστη στο εννεάμηνο

Κέρδη προ Φόρων αυξημένα κατά 59,5% πέτυχε η εταιρεία σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, σύμφωνα με τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία που δημοσίευσε για το 9μηνο του 2019, όπως αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Πίστη σημείωσε:

* Διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας με Κέρδη προ Φόρων αυξημένα κατά 59,5%, στα 12,5 εκατ. ευρώ την 30/09/2019, έναντι 7,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

* Ισχυρή αύξηση των Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 11,3% στα 151,1 εκατ. ευρώ, έναντι 135,8 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

* Σημαντική αύξηση του Ενεργητικού, το οποίο ανήλθε στα 455,9 εκατ., ευρώ έναντι 427,5 εκατ. ευρώ την 31/12/2018, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 6,6%, επηρεασμένο από την αύξηση κατά 12,6% του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου, το οποίο διαμορφώθηκε στα 375,8 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2019, από τα 333,8 εκατ. ευρώ την 31/12/2018.

* Περαιτέρω ισχυροποίηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 15,6% στα 134,7 εκατ. ευρώ, έναντι 116,5 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2018.

* Αύξηση των Ασφαλιστικών Προβλέψεων κατά 4,9% στα 299,8 εκατ. ευρώ έναντι 285,7 εκατ. ευρώ την 31/12/2018.

* Ισχυρή βελτίωση στα Έσοδα Επενδύσεων τα οποία διαμορφώθηκαν στα 9,3 εκατ. ευρώ την 30/09/19, από τα 5,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας αύξηση ύψους 84,3%.

* Αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης να ανέρχονται στις 442 από 434 το Σεπτέμβριο του 2018.

Όπως σημειώνεται η Ευρωπαϊκή Πίστη συνεχίζει να αυξάνει το μερίδιο της στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά, εκτιμώντας ότι κατέχει πλέον το 5,1%, ενώ παρουσιάζει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που της επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό, σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά και να καταβάλλει άμεσα τις υποχρεώσεις προς τους πελάτες της.