Εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων του Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης στο α’ εξάμηνο

Εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων του Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης στο α’ εξάμηνο

Σε επίπεδο εταιρείας η αύξηση ήταν της τάξης του 48% και σε επίπεδο ομίλου, κατά 42%.

Το πρώτο εξάμηνο του 2016, τα συνολικά έσοδα της εταιρείας Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ ανήλθαν σε 14.033 χιλ. ευρώ, (1ο εξάμηνο 2015: 9.498 χιλ. ευρώ) και του ομίλου σε 15.181 ευρώ (1ο εξάμηνο 2015: 10.653 χιλ. ευρώ), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 48% και 42%, αντίστοιχα, έναντι του 1ου εξαμήνου του 2015. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα μεγέθη αυτά αποτελούν ιστορικά υψηλά πρώτου εξαμήνου για την εταιρεία και τον όμιλο, πριν το παραδοσιακά δυνατό τρίτο τρίμηνο Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται τόσο στη διοργάνωση των Ποσειδωνίων, που απέφεραν επιπρόσθετα έσοδα ύψους 1,9 εκατ. ευρώ, αλλά, κυρίως, στην αύξηση των πωλήσεων, μετά από τη δυναμική τοποθέτηση της εταιρείας στην αγορά, καθώς και τις σημαντικές προωθητικές δράσεις της και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων προς την ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της».

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από δωμάτια παρουσίασαν αύξηση κατά 53% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, ως αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των διανυκτερεύσεων των ξενοδοχείων κατά 37% (30.06.16: 25.758 έναντι 30.06.2015: 18.841) όσο και της αύξησης της μέσης τιμής διανυκτερεύσεων κατά 12% (262 ευρώ για το 1ο εξάμηνο του 2016 έναντι 234 ευρώ, το 1ο εξάμηνο του 2015). Τα εισιτήρια της ASTIR BEACH ανήλθαν σε 41.299 έναντι 36.315 (αύξηση 14%).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ στη εστίαση (από 13%, το 1ο εξάμηνο του 2015, σε 23% και 24%, μέσα στο 2016), αλλά και στη διαμονή (από 6,5%, το 1ο εξάμηνο του 2015, σε 13%, το 2016), κυρίως απορροφήθηκε από την εταιρεία και δεν μετακυλήθηκε στους πελάτες της, με αρνητική επίπτωση στα έσοδα της τάξεως των 998 χιλ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Σημαντική ήταν και η επίπτωση στα έξοδα του εξαμήνου κατά 206 χιλ. ευρώ περίπου έναντι του 2015 από τον αυξημένο ΕΝΦΙΑ, λόγω κατάργησης της απαλλαγής συμπληρωματικού φόρου από ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων της».

Τα συνολικά έσοδα της θυγατρικής ανήλθαν σε 1.148 χιλ. ευρώ και αφορά, κυρίως, έσοδα από τη διαχείριση του Λιμένα Βουλιαγμένης. Τα αντίστοιχα συνολικά έσοδα του 2015 ανήλθαν σε 1.155 χιλ. ευρώ. Η εταιρεία συνέχισε τη συντονισμένη προσπάθεια για τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών, καταφέρνοντας να μετατρέψει σε κερδοφορία το μεγαλύτερο μέρος των αυξημένων εσόδων έναντι του 2015, διατηρώντας υψηλά την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, της εταιρείας (EBITDA) διαμορφώθηκε σε κέρδη 2.891 χιλ. ευρώ έναντι ζημιάς 349 χιλ. ευρώ, το 2015, ενώ τα αντίστοιχα ποσά για τον όμιλο ανήλθαν σε κέρδη 3.094 χιλ. ευρώ έναντι ζημιάς 184 χιλ. ευρώ, το 2015. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της εταιρείας, το 1ο εξάμηνο του 2016, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 11 χιλ. ευρώ έναντι ζημίας 3.902 χιλ. ευρώ, το 2015, ενώ τα αντίστοιχα ποσά για τον όμιλο ανήλθαν σε ζημιές 111 χιλ. ευρώ έναντι ζημίας 4.078 χιλ. ευρώ, το 2015.

Η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της χρήσης 2016 θα παρουσιάσουν περαιτέρω βελτίωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.