Εντυπωσιακή αύξηση των λειτουργικών κερδών προ φόρων για τον όμιλο «Ιατρικό Αθηνών»

Ενίσχυση του κύκλου εργασιών και των καθαρών κερδών πέτυχε ο όμιλος το 2016.

 

Αύξηση κατά 6% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένη βάση του ομίλου «Ιατρικό Αθηνών», το 2016, ο οποίος ανήλθε στα 167,4 εκατ. ευρώ έναντι 158 εκατ. ευρώ, το 2015.

Αναλυτικότερα, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στο ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας, το 2015, ποσού 15,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 23,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 677%, σε σχέση με τα αντίστοιχα EBITDA του 2015, τα οποία ανερχόταν στα 3 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών σε εταιρική βάση ανήλθε στα 162,7 εκατ. ευρώ έναντι 153 εκατ. ευρώ, το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 22 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 981%, σε σχέση με τα αντίστοιχα EBITDA του 2015, τα οποία ανέρχονταν στα 2,0 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στο ποσό των 445 χιλ. ευρώ έναντι ζημίας, το 2015, ποσού 15.605 χιλ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «σήμερα, ο όμιλος, με βασική αρχή «το σεβασμό στον άνθρωπο», αναπτύσσοντας τη δραστηριότητά του σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο, κοινωνικά χώρο, όπως είναι αυτός της υγείας, βλέπει μπροστά, κρατώντας σταθερά κυρίαρχη θέση στον χώρο της ιδιωτικής υγείας. Παραμένει μία από τις ισχυρές επιχειρήσεις της χώρας, προσφέροντας 2.861 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, πλέον 355 θέσεις εργασίας, μέσω συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης και ΔΠΥ και άλλες 2.500 θέσεις συνεργασίας σε επιστημονικό ιατρικό προσωπικό και καταβάλλοντας στα χρόνια της κρίσης 2010-2016 στους εργαζόμενους, μέσω της μισθοδοσίας, το ποσό των 560 εκατ. ευρώ και για ασφαλιστικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων 185 εκατ. ευρώ. Στη διάρκεια του 2016, παρασχέθηκαν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε 544.000 εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς, σε σχέση με το 2015, η αύξηση των εξωτερικών ασθενών ανήλθε στο 16% και των εσωτερικών ασθενών στο 6%. Παράλληλα, ο όμιλος υλοποιεί με συνέπεια ένα πολυδιάστατο «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης». Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρει, μεταξύ πολλών άλλων, την ιατρική υιοθεσία σε παιδιά και επιτόκους σε ακριτικές περιοχές της χώρας και σε άλλες ευπαθείς ομάδες με δωρεάν νοσηλεία στα νοσηλευτήρια του ομίλου».

Διαβάστε ακόμη: Bασίλης Αποστολόπουλος: «Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία εμείς οι Έλληνες»