Επάνοδος στην κερδοφορία για την Philips Ελλάς

REUTERS

Παρά τη μείωση των πωλήσεων, η εταιρεία κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 1,22 εκατ. ευρώ.

Κάμψη των πωλήσεων, αλλά αυξημένα κέρδη προ φόρων γνωστοποίησε για το 2013 η εταιρεία εμπορίας ηλεκτροτεχνικών προϊόντων, φωτισμού και ιατρικών συστημάτων Philips Ελλάς, θυγατρική του διεθνούς επιχειρηματικού ομίλου Philips.

Οι πωλήσεις της εταιρείας περιορίστηκαν την περασμένη χρονιά σε 41,11 εκατ. ευρώ, από 50,25 εκατ ευρώ έναν χρόνο πριν, παρουσιάζοντας μείωση κατά 18,2%. Επίσης, τα μεικτά κέρδη της (16,86 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 27,5%.

Ωστόσο, η εταιρεία επωφελήθηκε από αυξημένα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και κατέγραψε κέρδη προ φόρων 1,22 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,17 εκατ. ευρώ το 2012. Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 0,74 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,03 εκατ. ευρώ το 2012.

Διαβάστε ακόμη:

Philips: Υπερδιπλασίασε τα κέρδη της, έπεσαν οι πωλήσεις