«Επενδύω στην Ελλάδα»: Αλλαγές με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αλλαγές στην αδειοδότηση και τον έλεγχο κεραιών, στη Διοικητική Δικαιοσύνη, στην κυβερνοασφάλεια, αλλά και σε θέματα κρίσιμων γεωχωρικών δεδομένων που συνδέονται με την άσκηση επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας φέρνουν διατάξεις αρμοδιότητας και συναρμοδιότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο σχέδιο νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα».

Ειδικότερα, αλλάζει το πλαίσιο αδειοδότησης και ο έλεγχος κεραιών προκειμένου να «προσαρμοστεί» στην τεχνολογία 5G. Οι διατάξεις αντιμετωπίζουν τρία βασικά ζητήματα: την απλοποίηση, την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των κεραιοσυστημάτων. Το σχέδιο νόμου προβλέπει την υλοποίηση των διαδικασιών με διαφάνεια, ασφάλεια και έλεγχο.

Όσον αφορά στο Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται τα δίκτυα οπτικών ινών, τα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G), τα δίκτυα WiFi και οι υποδομές έξυπνων πόλεων. Με την εφαρμογή του διασφαλίζεται η συμβατότητα των δράσεων αυτών με τη συνολική στρατηγική της χώρας στον τομέα αυτό, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, η προώθηση της επίτευξης των εθνικών στρατηγικών στόχων, αλλά και η συμπληρωματικότητα και η βιωσιμότητα των δράσεων αυτών.

Σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών είναι το κεντρικό, κυβερνητικό πλαίσιο διυπουργικού συντονισμού, του σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων ανασχεδιασμού και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, ενώ οι ετήσιες αναφορές του νεοσύστατου Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας θα εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα (και θα μπορεί να προτείνει παρεμβάσεις) σχετικά με τις συνέπειες που έχουν στην καθημερινότητα των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημοσίων υπαλλήλων οι αποφάσεις της Διοίκησης.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Κατατέθηκε το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο – Πώς θα έρθουν επενδύσεις – Οι βασικοί άξονες

Στο μεταξύ, δημιουργείται Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου για τον Ψηφιακό και Διοικητικό Μετασχηματισμό διότι, πέρα από την υιοθέτηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, η Ελλάδα χρειάζεται και την τεχνογνωσία των ανθρώπων που σχεδίασαν και υλοποίησαν τις πρακτικές εκείνες. Ως στόχος τίθεται και η σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, καθώς η σημασία της κυβερνοασφάλειας κρίνεται κεφαλαιώδης για την εθνική ασφάλεια, αφού μέσω των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων διοχετεύονται και διακινούνται -μεταξύ άλλων- ευαίσθητα στοιχεία και πληροφορίες στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας της χώρας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός περιλαμβάνει την ύπαρξη μιας κεντρικής πύλης μέσα από την οποία περνούν οι φορείς και υπηρεσίες της Γενικής Κυβέρνησης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του gov.gr, το οποίο ως αρμοδιότητα υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και το οποίο μέχρι το Μάρτιο του 2020 θα ενσωματώσει όλους τους ιστοτόπους μέσω των οποίων μέχρι τώρα παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημιουργείται ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, ο οποίος θα αποτελέσει μια ηλεκτρονική βάση όλων των κρίσιμων γεωχωρικών δεδομένων που συνδέονται με την άσκηση επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας. Σήμερα τα δεδομένα αυτά βρίσκονται διάσπαρτα, και συχνά όχι ψηφιακά, σε διάφορες υπηρεσίες του κεντρικού κράτους και της αυτοδιοίκησης.

Με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη κάθε πολίτης θα μπορεί να έχει απευθείας, μέσω του διαδικτύου, απλή, έγκυρη, πλήρη, και δωρεάν πληροφόρηση για θέματα όπως, πχ., οι ισχύουσες χρήσεις γης, οι όροι δόμησης, η ρυμοτομία, ο αιγιαλός, τα δάση, οι αρχαιολογικοί χώροι. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η οικονομική ζωή της χώρας και διευκολύνεται η καθημερινότητα, ενώ παράλληλα εξαλείφονται πιθανές εστίες γραφειοκρατίας, καθυστέρησης και διαφθοράς ως προς την παροχή των αναγκαίων δεδομένων από τη δημόσια διοίκηση.

Σχετικά με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών στη Διοικητική Δικαιοσύνη, σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης ψηφιοποιούνται διαδικασίες που προβλέπονται στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Συγκεκριμένα, από την αρχή του έτους 2021 καθιερώνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων και εγγράφων κατά τη διαδικασία του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Επίσης καθιερώνεται η ψηφιακή δικογραφία. Το ίδιο γίνεται και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με τη θέσπιση της ηλεκτρονικής κατάθεσης και επίδοσης δικογράφων και λοιπών εγγράφων ενώπιόν του και με την καθιέρωση ου ψηφιακού διοικητικού φακέλου. Τέλος, θα παρέχεται η δυνατότητα τηλεσυνεδρίασης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.