Επενδύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη με οδηγό τον Τουρισμό

To παράδειγμα της Crist η οποία ανταποκρίθηκε επιτυχημένα στην πρόκληση για εκσυγχρονισμό.

Η αέναη ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα μας, έχει συμπαρασύρει την κατηγορία των επιχειρήσεων που προμηθεύουν αγαθά και υπηρεσίες στις ξενοδοχειακές μονάδες. Η αλληλένδετη αναπτυξιακή πορεία έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας, αλλά και σημαντικές επενδύσεις.

Στον εν λόγω κλάδο, ανήκουν εταιρίες πληροφορικής που αναπτύσσουν software διαχείρισης ξενοδοχείων, εταιρίες ιματισμού, εταιρίες διοργάνωσης events κ.α.

Εν αντιθέσει με τις εγχώριες εταιρίες άλλων κλάδων, συναντάμε μια στροφή προς την αειφόρο ανάπτυξη, το εφαρμοσμένο horizontal management και τον υψηλό βαθμό χρήσης τεχνολογίας και νέων Μέσων.

Μια εταιρία του κλάδου που ανταποκρίθηκε επιτυχημένα στην πρόκληση για εκσυγχρονισμό είναι η Crist, η οποία ιδρύθηκε το 1971. Ο Τάσος Ιορδανόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ξενοδοχειακού ιματισμού Crist, μας παρουσίασε το πλάνο ανάπτυξης 2018-2020, το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις στην «πράσινη» ανάπτυξη και την επέκταση στις αγορές του εξωτερικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Crist με την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στις εγκαταστάσεις της προ πενταετίας, δημιούργησε το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο εργοστάσιο λευκών ειδών στην Ελλάδα.

«Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για την αειφόρο ανάπτυξη, τα προϊόντα μας φέρουν το πιστοποιητικό Eco friendly produced linen, καθώς έχουν παραχθεί με τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος».

Επίσης, η Crist είναι συμβεβλημένη στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης με φορέα την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε. και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO, 9001:2008, ενώ φέρει πιστοποίηση CE σε όλα τα προϊόντα που προορίζονται για κλινικές και νοσοκομεία.

Μια αξιόλογη Ελληνική προσπάθεια!

Σχετικά άρθρα