Επένδυση ύψους 5 εκατ. ευρώ από την Elikonos 2 στην Andromeda Seafood

Η ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο της Μεσογειακής Ιχθυοκαλλιέργειας, πρόσφατα απέκτησε τις Νηρέα Α.Ε. και Σελόντα Α.Ε., δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου.

To Elikonos 2 S.C.A. SICAR ανακοινώνει την τέταρτη επένδυσή του ύψους 5 εκατ. ευρώ στην Andromeda Seafood S.L., ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο της Μεσογειακής Ιχθυοκαλλιέργειας. Με έτος ίδρυσης το 1998, η Andromeda παράγει τα προϊόντα της στην Ελλάδα και την Ισπανία και τα εξάγει σε όλη την Ευρώπη και τις Η.Π.Α.

Με την υποστήριξη του Amerra Capital Management LLC και την εταιρεία επενδύσεων Mubadala, η Andromeda αυξάνει τις επενδύσεις της στον κλάδο της Μεσογειακής Ιχθυοκαλλιέργειας μέσω της απόκτησης της Νηρέας Α.Ε. και της Σελόντα Α.Ε., δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου.

Η Elikonos 2 S.C.A. SICAR, ένα επενδυτικό κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών ύψους 71 εκατ. ευρώ, έχει σαν στόχο την χρηματοδότηση αναπτυσσόμενων Ελληνικών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (SMEs). Η Elikonos 2 S.C.A. SICAR αντλεί τα κεφάλαιά της και από το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund), το οποίο συνιστά μια επενδυτική πλατφόρμα και αποτελεί πρωτοβουλία του Ελληνικού Κράτους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF), από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Το Equifund χρηματοδοτείται από το Ελληνικό «Ταμείο Συμμετοχών» (Greek ESIF Fund of Funds TAESYM) από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (European Regional Development Fund )/Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) (Operational Programme EPANEK), το EIF και Θεσμικούς επενδυτές, και έχει στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την δημιουργία Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών στην Ελλάδα σε συνεργασία με εξουσιοδοτημένους ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς φορείς.