Επένδυση ύψους 5 εκατ. ευρώ στη «Μινέρβα» ολοκλήρωσε η Elikonos 2 S.C.A. SICAR

Η χρηματοδότηση θα ενισχύσει την παραγωγική λειτουργικότητα της εταιρείας.

H Elikonos 2 S.C.A. SICAR ανακοίνωσε την επένδυση ύψους 5 εκατ. ευρώ στην εταιρία Μινέρβα Α.Ε. μία από τις κορυφαίες εταιρείες της χώρας στον τομέα των τροφίμων με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα σε 42 χώρες.

Η Μινέρβα αποτελεί την παλαιότερη ελαιουργική Εταιρία στην Ελλάδα ενώ προσφέρει εκτός από ελαιουργικά προϊόντα και προϊόντα ξυδιού, μεγάλη γκάμα τυροκομικών και προϊόντων βουτύρου.

Τα προϊόντα της Εταιρείας (Μινέρβα, Χωριό, Benecol, Top, Φαστ, Burrino, Σαβόϊ) παρασκευάζονται και συσκευάζονται σε δύο παραγωγικές εγκαταστάσεις στο Σχηματάρι Αττικής και στα Ιωάννινα. Η Μινέρβα Α.Ε. απασχολεί 215 άτομα προσωπικό.

Η Elikonos 2 S.C.A. SICAR, ένα επενδυτικό κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών ύψους 71 εκατ. ευρώ, έχει σαν στόχο την χρηματοδότηση αναπτυσσόμενων Ελληνικών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (SMEs).

Η Elikonos 2 S.C.A. SICAR αντλεί τα κεφάλαιά της και από το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund), την επενδυτική πρωτοβουλία του Ελληνικού Κράτους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF), από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Το Equifund χρηματοδοτείται από το Ελληνικό «Ταμείο Συμμετοχών» (Greek ESIF Fund of Funds TAESYM) από την Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (European Regional Development Fund )/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) (Operational Programme EPANEK), το EIF και Θεσμικούς επενδυτές, και έχει στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την δημιουργία Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών στην Ελλάδα σε συνεργασία με εξουσιοδοτημένους ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς φορείς.

Διαβάστε ακόμη: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Μινέρβα από την DECA Investments