Επενδύσεις 2 δισ. ευρώ φέρνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος

Επενδύσεις 2 δισ. ευρώ φέρνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος

Σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται οι εταιρείες που υπέβαλαν αιτήσεις υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο.

Επενδύσεις 2,02 δισ. ευρώ φέρουν τα επόμενα χρόνια οι 770 αιτήσεις υπαγωγής που μετράει ως τώρα ο νέος επενδυτικός νόμος ο οποίος είναι προσανατολισμένος στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου οικονομίας και ανάπτυξης από το σύνολο των αιτήσεων οι 188 από τις αιτήσεις ( ποσοστό 24,4% ) συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,4 δισ. ευρώ αφορούν επενδύσεις πάνω από τρία εκατομμύρια ευρώ ενώ από αυτές οι 43 αφορούν μεγάλες επενδύσεις με προϋπολογισμό πάνω από 10 εκ ευρώ.

Έντονη παρά την κρίση και η η παρουσία των πολύ μικρών επενδύσεων, δηλαδή αυτές με προϋπολογισμό από 50.000 έως 500.000 οι οποίες αριθμούν τις 186. Ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται στα 56 εκατ. ευρώ ποσό που αντιστοιχεί στο 2,8% του συνολικού προϋπολογισμού των επενδυτικών προτάσεων.

Η επιτυχία του νέου προσανατολισμού του νόμου φαίνεται και από την κατανομή των προτάσεων ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Το 68,5 % των επενδυτικών προτάσεων υποβλήθηκαν από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 19,9% από μεσαίες και 11,6% από μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 250 άτομα.

Οι τομείς της οικονομίας οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις υπαγωγής στον αναπτυξιακό μοιράζονται σε μεταποιητικές επιχειρήσεις τουριστικές επιχειρήσεις και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο αγροτοδιατροφικό τομέα και λιγότερο τον τομέα των υπηρεσιών.

Ειδικότερα:

Οι περισσότερες αιτήσεις επενδύσεων έρχονται από την βαριά οικονομία του τουρισμού με 251 αιτήσεις (ποσοστό 32,6%) συνολικού προϋπολογισμού 916 εκ ευρώ που καλύπτουν το 45% του συνολικού προϋπολογισμού των επενδυτικών προτάσεων.

Το δεύτερο μεγαλύτερο ενδιαφέρον έρχεται από την πρωτογενή παραγωγή και τα τρόφιμα με 238 επενδύσεις (ποσοστό 30,9% του συνόλου) συνολικού προϋπολογισμού 380,6 εκ ευρώ.

Από τον τομέα της μεταποίησης υποβλήθηκαν 205 αιτήσεις υπαγωγής (26,6% του συνόλου) συνολικού προϋπολογισμού 600 εκ ευρώ.

Από τον τομέα των υπηρεσιών (εκτός των ξενοδοχείων) είχαμε 76 επενδυτικές προστάσεις (9,9% του συνόλου) συνολικού προϋπολογισμού 137 εκ ευρώ.

Πετυχημένο εμφανίζεται και το πείραμα του νέου αναπτυξιακού νόμου να μεταφέρει την επιδότηση από την άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση στις φοροαπαλλαγές. Από τις υποβληθείσες προτάσεις, προκύπτει ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των επενδυτικών σχεδίων αιτείται ως μορφή ενίσχυσης την φοροαπαλλαγή.

Ειδικότερα, αμιγώς το κίνητρο της φοροαπαλλαγής, αιτούνται 339 επενδυτικά σχέδια (ποσοστό 44%). Αμιγώς επιχορήγηση, ζητούν επίσης άλλα 339 επενδυτικά σχέδια (44%), ενώ μεικτό σύστημα φοροαπαλλαγής και επιχορήγησης, αναζητούν 41 επενδυτικά σχέδια (5,3%).

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης αιτούνται επίσης 41 επενδυτικά σχέδια, ενώ το κίνητρο της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, επιλέγουν μόλις 10 επενδυτικά σχέδια (1,3%).

Πηγή: news247.gr