Επενδύσεις άνω των 2 δισ. ευρώ από την ΕΤΕπ στην Ελλάδα

O όμιλος της ΕΤΕπ έχει ήδη στηρίξει συνολικά 15 πράξεις του ΕΤΣΕ στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα στα τέλη του 2016 ήταν μία από τις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες που έλαβαν τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων αναφέρει αντιπρόεδρος της Κομισιόν Β. Ντομπρόβσκις, σε ερώτηση του Δημ, Παπαδημούλη

Ο κ. Ντομπρόβσκις τονίζει ότι «ο όμιλος της ΕΤΕπ έχει ήδη στηρίξει συνολικά 15 πράξεις του ΕΤΣΕ στην Ελλάδα» οι οποίες υπερβαίνουν συνολικά τα 800 εκατ. ευρώ και αναμένεται να οδηγήσουν σε επενδύσεις άνω των 2 δισ. ευρώ συνολικά.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων έχει εγκρίνει 8 πράξεις του ΕΤΣΕ στην Ελλάδα που υπερβαίνουν συνολικά τα 200 εκατ. ευρώ και αναμένεται να οδηγήσουν σε επενδύσεις αξίας 1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την Κομισιόν

Ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημ. Παπαδημούλης, επικαλούμενος τα σχετικά στοιχεία της ΕΤΕπ, τα οποία αναφέρουν ότι μόνο το 9% της έως τώρα χρηματοδότησης αφορά μικρές επιχειρήσεις, είχε καταθέσει σχετική ερώτηση προς την Κομισιόν, ζητώντας να μάθει μεταξύ άλλων ποια μέτρα εξετάζει η Κομισιόν, για να ενισχύσει τις επενδύσεις που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ταυτόχρονα ο κ. Παπαδημούλης ζητά να ενημερωθεί για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί αναφορικά με τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από τους ευρωπαϊκούς πόρους του EFSI και θα αφορούν την Ελλάδα.

Η Τράπεζα, από το 2008 που ξεκίνησε η κρίση στην χώρα μας μέχρι σήμερα έχει διαθέσει 13 δισ. ευρώ σε δάνεια και εγγυήσεις, με τα ανεξόφλητα δάνεια να ανέρχονται σε 17 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% του ΑΕΠ της Ελλάδος. Μόνον το 2016 οι χρηματοδοτήσεις (για τις οποίες έχουν υπογραφεί σχετικές συμφωνίες) από την ΕΤΕπ έφθασαν το 1,5 δισ.ευρώ (που διαμορφώνονται σε 1,6 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου της ΕΤΕπ).

Αφορούν χρηματοδοτήσεις 17 ξεχωριστών επενδυτικών σχεδίων σε όλη την Ελλάδα, με το 1/3 να επωφελείται από τις χρηματοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου για Στρατηγικές Επενδύσεις».

Η ΕΤΕπ υπήρξε μια κρίσιμη πηγή χρηματοδότησης για την Ελλάδα σε καιρούς, που οι διεθνείς αγορές είχαν ουσιαστικά κλείσει για την χώρα.

Σχετικά άρθρα