Επενδύσεις άνω των 80 εκατ. ευρώ έως το 2021 από τον όμιλο Quest

Επενδύσεις άνω των 80 εκατ. ευρώ έως το 2021 από τον όμιλο Quest

Μεταξύ των επενδύσεων συγκαταλέγεται και το νέο κέντρο διανομής της ACS, θέτοντας ως στόχο το 2021 τα έσοδά του να υπερβούν τα 600 εκατ. ευρώ.

Επενδύσεις άνω των 80 εκατ. ευρώ προγραμματίζει ο Όμιλος Quest για το διάστημα 2018-2021, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται το νέο κέντρο διανομής της ACS, θέτοντας ως στόχο το 2021 τα έσοδά του να υπερβούν τα 600 εκατ. ευρώ. Αυτό ανέφερε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος του Ομίλου, Θεόδωρος Φέσσας παρουσιάζοντας τους αναπτυξιακούς στόχους της Quest.

Κληθείς να σχολιάσει το γενικότερο οικονομικό-επιχειρηματικό κλίμα στη χώρα, ο κ. Φέσσας τόνισε ότι «το φιλοεπιχειρηματικό περιβάλλον είναι απαραίτητο για να δουλέψουν όλες οι επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, να προσλάβουν εργαζόμενους και να έρθει η ανάπτυξη στην Ελλάδα. Έχει γίνει κοινός στόχος ότι το φιλοεπενδυτικό και φιλοεπιχειρηματικό περιβάλλον είναι προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη. Το φιλοεπιχειρηματικό περιβάλλον είναι προϋπόθεση για να γίνουν επενδύσεις. Χρειαζόμαστε ξένες επενδύσεις που θα φέρουν και γνώση όχι μόνο χρήματα και δουλειές στη χώρα».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Quest Holdings, Απόστολος Γεωργαντζής, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην επένδυση που θα πραγματοποιήσει ο όμιλος και αφορά στη δημιουργία κέντρου διαλογής της ASC στο Αιγάλεω, Αττικής. Η κατασκευή του κέντρου θα αρχίζει το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε ιδιόκτητο οικόπεδο με ακίνητο και στόχος είναι να ξεκινήσει λειτουργία του κέντρου στα μέσα του 2020. Η επένδυση ανέρχεται σε περίπου 25 εκατ. ευρώ (κτίριο και μηχανήματα).

Σχετικά με την πορεία του εννεαμήνου και τις προοπτικές για το υπόλοιπο 2018 σε σχέση με το 2017 ανά δραστηριότητα, αναφέρθηκε ότι στα προϊόντα πληροφορικής (Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm) επιτεύχθηκε ισχυρή διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+30,4%), η επίδραση της οποίας δεν απεικονίζεται στα προ φόρων κέρδη (-35%), λόγω των έκτακτων προβλέψεων ύψους 1,4 εκατ. ευρώ για την ενδεχόμενη κάλυψη υποχρέωσης αναδρομικής καταβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που θεσπίσθηκε στα τέλη Μαΐου 2018 με διάταξη του Ν. 4540/2018 και για την οποία η διοίκηση του ομίλου διατηρεί ισχυρές επιφυλάξεις ως προς τη νομική ορθότητα και τη συνταγματικότητα της επιβολής της. Για το σύνολο του 2018 εκτιμάται ότι θα υπάρχει ανάπτυξη σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, πιθανότατα όμως με χαμηλότερους ρυθμούς από αυτούς του εννεαμήνου. Παράλληλα εκτιμάται ότι θα υπάρχει βελτίωση της κερδοφορίας σε σχέση με το εννεάμηνο.

Για τις υπηρεσίες πληροφορικής (όμιλος Unisystems) το εννεάμηνο του 2018 οι πωλήσεις αυξήθηκαν (+5,8%), ενώ υπήρχε μείωση στα προ φόρων κέρδη (-52,3%). Η μείωση στα κέρδη προ φόρων οφείλεται σε πρόσθετες δαπάνες που απαιτήθηκαν λόγω καθυστερήσεων κατά την εκτέλεση δύο μεγάλων έργων. Για το σύνολο του 2018 εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί η τάση του εννεαμήνου, αφενός λόγω της ύφεσης στην εγχώρια αγορά και αφετέρου εξαιτίας των εν λόγω δύο έργων.

Για τις ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS – Courier), στο εννεάμηνο του 2018 επιτεύχθηκε ανάπτυξη στις πωλήσεις (+3,8%) προερχόμενη κυρίως από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, ενώ τα προ φόρων κέρδη κινήθηκαν θετικά (+7,2%). Στο σύνολο του 2018 εκτιμάται ότι οι καλές επιδόσεις θα συνεχιστούν και αναμένεται ανάπτυξη με ίδιους ή λίγο ηπιότερους ρυθμούς. Παράλληλα αναμένεται σταδιακά και η έναρξη της υλοποίησης των νέων αναπτυξιακών επενδύσεων της εταιρείας.

Στις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Cardlink) επιτεύχθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+11%) και ακόμα υψηλότερη αύξηση στα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (+36%). Η ανάπτυξη των μεγεθών οφείλεται κυρίως στην περυσινή εγκατάσταση μεγάλου αριθμού συσκευών ηλεκτρονικών πληρωμών (POS) στους εμπόρους και στην ωρίμανση των επενδύσεων των προηγούμενων ετών. Στο σύνολο του 2018 εκτιμάται ότι θα υπάρχει ανάπτυξη με ηπιότερους ρυθμούς.

Τέλος, στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (όμιλος Quest Energy) επιτεύχθηκε σημαντική αύξηση όλων των μεγεθών, λόγω της απόκτησης δύο νέων φωτοβολταϊκών πάρκων στη διάρκεια της περυσινής χρονιάς. Η συνολική εγκατεστημένη βάση στο εννεάμηνο 2018 ανέρχεται σε 5,7 ΜW σε σχέση με τα 0,7MW στις αρχές του 2017. Στο υπόλοιπο 2018 εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη των εσόδων και της κερδοφορίας. Σημειώνεται ότι εντός του Νοεμβρίου αποκτήθηκαν επιπλέον πάρκα συνολικής ισχύος 7 ΜW. Το ύψος της επένδυσης ανήλθε στα 4,3 εκατ. ευρώ, πλέον ανάληψης 11,7 εκατ. ευρώ καθαρού δανεισμού.