Επενδυτικό ενδιαφέρον για την αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank

Επενδυτικό ενδιαφέρον για την αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank
ATTICA BANK Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της προπαρασκευαστικής διαδικασίας που διενεργείται από την Attica Bank για τους σκοπούς της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Attica Bank, αυτή η φάση περιελάμβανε και την πρόσκληση προς επενδυτές για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας. Μετά από την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, ελήφθησαν εμπιστευτικές επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε μη δεσμευτική βάση, από επενδυτές εγνωσμένου κύρους, γεγονός που αποτελεί επιβεβαίωση της στήριξης στο επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας και την υλοποίηση αυτού από τη διοίκησή της.

Η Attica Bank, σύμφωνα με την ανακοίνωση, με την υποστήριξη των συμβούλων της, θα προβεί σε έλεγχο, περαιτέρω διευκρίνιση και αξιολόγηση των μη δεσμευτικών προσφορών και των επιμέρους στοιχείων τους προκειμένου να σχεδιαστεί η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της, που θα εγκριθεί από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές.

Επίσης, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι καθόσον μέχρι και σήμερα εκκρεμεί η έγκριση του απαιτούμενου από τον Κανονισμό Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 16.541.878 τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών που εκδόθηκαν από την τράπεζα στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 καθώς και των σχετικών διατάξεων της Πράξης του υπουργικού συμβουλίου υπ’ αριθμ. 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34/25-08-2021 Πράξη του υπουργικού συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας κατά, τη συνεδρίασή του στις 29-9-2021 αποφάσισε την αναστολή της ημερομηνίας εισαγωγής των τίτλων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών προς διαπραγμάτευση. Η νέα ημερομηνία εισαγωγής των τίτλων θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας, σε συνδυασμό με την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Δεδομένης της κυκλοφορίας διάφορων δημοσιευμάτων στον Τύπο (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού) σχετικά με την Attica Bank, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επισημαίνεται για άλλη μία φορά ότι για την έγκυρη και πλήρη πληροφόρησή τους οι επενδυτές θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στις επίσημες ανακοινώσεις της Attica Bank. Η Attica Bank θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία και εξέλιξη της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και για τη διαδικασία εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών.