«Επιχειρηματική Ανάπτυξη» με τη σφραγίδα του ΟΠΑΠ

Το πρόγραμμα του οργανισμού στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσφέροντάς τους σημαντικά οφέλη – Δηλώστε συμμετοχή.

Το δικό του «λιθαράκι» στην τόνωση της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων που αναζητούν ένα υγιές περιβάλλον προκειμένου να αναπτυχθούν, βάζει ο ΟΠΑΠ. Ο Οργανισμός μέσω του προγράμματος «Επιχειρηματική Ανάπτυξη», το οποίο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας, έχει θέσει ως στόχο την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης σε αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε η ανάπτυξή τους να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το ελληνικό σκέλος του διεθνούς μη-κερδοσκοπικού οργανισμού Endeavor, που στηρίζει τις πιο υποσχόμενες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο και τις βοηθά, σε συνεργασία με ένα ασυναγώνιστο δίκτυο κορυφαίων επαγγελματιών, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Στις επιλεγμένες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του προγράμματος και με την αρωγή της Endeavor Greece θα δοθεί η δυνατότητα να αναπτυχθούν γρήγορα, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να συνεισφέρουν στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη.

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν είναι πολλαπλά, καθώς όχι μόνο θα έχουν πρόσβαση σε χρήσιμα δεδομένα και πολύτιμες πληροφορίες, αλλά και σε ένα σημαντικό επιχειρηματικό δίκτυο που απαρτίζεται από καταξιωμένες σε παγκόσμιο επίπεδο επιχειρήσεις, οι οποίες αναμένεται να λειτουργήσουν ως μοντέλο, βοηθώντας μικρότερου μεγέθους εταιρείες να λάβουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και να εξελιχθούν σε μεγάλες και επιτυχημένες επιχειρήσεις που καινοτομούν, εξάγουν, αλλάζουν τα δεδομένα στον κλάδο τους και κατ’ επέκταση δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν εξωστρεφή προσανατολισμό, αναζητούν πρόσβαση σε επενδύσεις και δανεισμό, αλλά και στρατηγική καθοδήγηση σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, branding και επικοινωνίας.

Ειδικότερα, ανά άξονα:

1. Στρατηγική Καθοδήγηση
Η ολοκληρωμένη στρατηγική καθοδήγηση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα του ΟΠΑΠ δίνει στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν τα προβλήματα τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους με ένα δίκτυο επιτυχημένων επιχειρηματιών και υψηλόβαθμων στελεχών που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες προκλήσεις στο παρελθόν και έχουν καταφέρει να αναπτύξουν πετυχημένα την επιχείρησή τους δημιουργώντας έτσι υπεραξία για την οικονομία και την κοινωνία.
Αυτοί οι έμπειροι και επιτυχημένοι επιχειρηματίες θα προσφέρουν καθοδήγηση σε βασικούς άξονες δράσης κάθε επιχείρησης, όπως η στρατηγική, οικονομική και λειτουργική διαχείριση, η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, το Marketing και οι πωλήσεις, το branding και η επικοινωνία, μέσω μιας σειράς εκπαιδευτικών εργαστηρίων και συναντήσεων.

2. Πρόσβαση σε επενδύσεις και δανεισμό
Μέσω του προγράμματος «Επιχειρηματική Ανάπτυξη από τον ΟΠΑΠ», οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα δίκτυο επενδυτών και, σε συνεργασία με κορυφαίο τραπεζικό ίδρυμα, θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν πιθανές επιλογές χρηματοδότησης και δανεισμού.

3. Προοπτικές σε διεθνείς αγορές
Μέσα από την επαφή τους με έμπειρα στελέχη της αγοράς, οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για διεθνή επέκταση, θα ενημερωθούν πλήρως για τις αγορές που τους ενδιαφέρουν προκειμένου να σχεδιάσουν ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο για την περαιτέρω επέκταση της δραστηριότητάς τους.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε κλάδους στους οποίους η Ελλάδα διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως τουρισμός, η αγροτική παραγωγή, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών αλλά και σε κλάδους με προοπτική ανάπτυξης, όπως οι νέες τεχνολογίες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ανάπτυξη», είναι η ύπαρξη οικονομικής δραστηριότητας, η οποία μεταφράζεται σε ετήσιο κύκλο εργασιών μεταξύ €100.000 και €50 εκατομμυρίων και μέχρι 250 εργαζόμενους.

Τα 4 στάδια που ακολουθούνται για την τελική επιλογή

1. Υποβολή αίτησης
Όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής που θα αναρτηθεί στο somethingbetter.gr.Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει από την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου [ώρα έναρξης- 9:00 το πρωί], έως την Παρασκευή 04Νοεμβρίου [ώρα λήξης- 12:00 το βράδυ].

2. Αρχική αξιολόγηση
Εξουσιοδοτημένη ομάδα της Endeavor Greece, αποτελούμενη από αξιόπιστα στελέχη με μακρά εμπειρία στην διαδικασία αξιολόγησης εταιρειών θα αξιολογήσει το σύνολο των υποψηφιοτήτων, σε μια σειρά ποσοτικών κριτηρίων επιλογής που θα συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής.

3. Συνέντευξη
Οι επιχειρήσεις που θα πληρούν τα ποσοτικά κριτήρια, θα συμμετάσχουν στην φάση της συνέντευξης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει αξιολόγηση ποιοτικών κριτηρίων επιλογής. Πιο συγκεκριμένα, ειδική επιτροπή, που θα αποτελείται από υψηλόβαθμα στελέχη της Endeavor Greece, κορυφαίους επιχειρηματίες από διάφορους κλάδους της ελληνικής αγοράς και εκπροσώπους του ΟΠΑΠ, θα αξιολογήσει τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες σε θέματα όπως:

• επιχειρηματική στρατηγική

• καινοτομία
• δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης σύμφωνα με το μέγεθος της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται

• επιχειρηματικό μοντέλο

• ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών.

4. Τελική επιλογή
Με την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων και τη σύνθεση τόσο του αποτελέσματος της ποσοτικής όσο και της ποιοτικής αξιολόγησης, θα διαμορφωθεί η λίστα των επικρατέστερων επιχειρήσεων. H Επιτροπή του προγράμματος θα μελετήσει τις επικρατέστερες συμμετοχές καθώς και τα αποτελέσματα τους στα ποσοτικά και ποιοτικά πεδία ώστε να καταλήξει στην τελική επιλογή όσων επιχειρήσεων θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση της φάσης τελικής επιλογής και διασφαλίζοντας πλήρως τη διαφάνεια της διαδικασίας, όλες οι εταιρείες που θα περάσουν από το στάδιο της συνέντευξης, θα λάβουν ενημέρωση για τα αποτελέσματα τους καθώς και χρήσιμες συμβουλές για την περαιτέρω εξέλιξη τους.

Σημειώνεται πως για την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπαίνουν απλά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.somethingbetter.gr και δηλώνουν συμμετοχή για την επιχείρησή τους. Καταληκτική ημερομηνία η Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2016 [ώρα λήξης- 12:00 το βράδυ].