Επιχειρηματικό σχέδιο για την πορεία της Γενικής μελετά η Τρ. Πειραιώς

Επιχειρηματικό σχέδιο για την πορεία της Γενικής μελετά η Τρ. Πειραιώς

Την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημέρωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Η Τράπεζα Πειραιώς μελετά επιχειρηματικό σχέδιο για τη μελλοντική πορεία και λειτουργική εξέλιξη της Γενικής Τράπεζας, όπως διευκρινίζει η τράπεζα σε απάντηση που έδωσε σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς αναφέρει πως «στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιοργάνωσης του Ομίλου της μετά την απόκτηση πιστωτικών ιδρυμάτων (Γενική Τράπεζα, Millennium Bank) και εργασιών άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούσαν στην Ελλάδα (Αγροτική Τράπεζα, υποκαταστήματα Κυπριακών Τραπεζών), μελετά σε βάθος διάφορα επιχειρηματικά σχέδια μεταξύ των οποίων και επιχειρηματικό σχέδιο για τη μελλοντική πορεία και λειτουργική εξέλιξη της θυγατρικής Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.».

Επισημαίνει ωστόσο πως «η διερεύνηση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί και η Τράπεζα Πειραιώς, ούτε έχει καταλήξει σε οριστικές στρατηγικές αποφάσεις, ούτε έχει καταρτίσει οποιεσδήποτε συμφωνίες με τρίτους επενδυτές σε σχέση με τη Γενική Τράπεζα, οπότε τη στιγμή αυτή δεν υπάρχει κάποιο γεγονός που θα έπρεπε να γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε ακόμη: Ο Σαμαράς «στρώνει το χαλί» για έξοδο της Ελλάδας στις αγορές