Επιχειρησιακό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων από τον ΣΕΒ

Επιχειρησιακό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων από τον ΣΕΒ

Την απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των επιχειρήσεων μέσω της αύξησης των αναθέσεων στον ιδιωτικό τομέα προτείνει ο Σύνδεσμος.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων παρουσίασε σήμερα στους υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη και Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, μια σειρά από προτάσεις που στοχεύουν στην απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου, που διέπει τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων του ΣΕΒ προβλέπει την ανάθεση στον ιδιωτικό τομέα εργασιών που σήμερα γίνονται από το Δημόσιο, δηλαδή την περαιτέρω αξιοποίηση του λεγόμενου outsourcing, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Δημήτρη Δασκαλόπουλο, οι αλλαγές πρέπει να επικεντρωθούν στους τομείς της Αδειοδότησης, της Χωροταξίας, της Φορολογίας, της Ταχύτητας Απονομής Δικαιοσύνης και στα Συστήματα Κρατικού Ελέγχου & Εποπτείας.

Το σχέδιο που προτείνει ο ΣΕΒ περιλαμβάνει αλλαγές σε οκτώ άξονες, οι οποίοι έχουν ως εξής:

1. Επικέντρωση των πόρων της Δημόσιας Διοίκησης (κοινοτικών και εθνικών) στη μεταρρύθμιση των πέντε συγκεκριμένων τομέων.

2. Αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός (όπου απαιτείται) των αρμοδιοτήτων και των σχέσεων μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης για τους παραπάνω τομείς.

Διαβάστε ακόμη: ΣΕΒ: Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στην Ελλάδα το 2013

3. Ριζική αναδιοργάνωση του μοντέλου παροχής δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, μέσω της αξιοποίησης της εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) για την παροχή υπηρεσιών και προμηθειών στον δημόσιο τομέα, με σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο σύναψης συμβάσεων και δεσμευτικά πρωτόκολλα παροχής των υπηρεσιών και διασφάλισης του περιεχομένου της συνεργασίας.

4. Αναδιοργάνωση του συστήματος Δημόσιων Διαβουλεύσεων μεταξύ δημόσιας διοίκησης και επιχειρηματικής κοινότητας. Προσαρμογή της διαβούλευσης ανάλογα με το αντικείμενο της νομοθέτησης, τις απαιτήσεις σε γνώση και εξειδίκευση, το μέγεθος των επιπτώσεων, κλπ. και ανάδειξη της στοχευμένης διαβούλευσης σε βασικό προσδιοριστικό παράγοντα της νομοθέτησης.

5. Εγκαθίδρυση νέου συστήματος και διαδικασιών για την έγκυρη ανάλυση των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα και τον ανταγωνισμό των βασικών μέτρων που λαμβάνονται με νομοθετήματα ή διοικητικές πράξεις.

6. Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης με έμφαση στην ανάπτυξη διευθυντικών στελεχών με εξειδίκευση σε θέματα επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας, διεθνών αγορών, επενδύσεων, καινοτομίας καθώς και σε θέματα που άπτονται βασικών παραγωγικών τομέων της οικονομίας όπως η ενέργεια, τα τρόφιμα, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, κλπ, σε συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα.

7. Δημιουργία αυτοτελούς επιτελικού μηχανισμού για την τεχνοκρατική υποστήριξη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, με τη συμμετοχή της επιχειρηματικής κοινότητας. Επιλογή Συμβούλων Αξιολόγησης στους παραπάνω τομείς, από χώρες με σύγχρονα συστήματα διοίκησης, με αναφορά στον πρωθυπουργό.

8. Ευρύ επικοινωνιακό πρόγραμμα για την προστιθέμενη αξία της διασφάλισης φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα, στη βάση διεθνών benchmarking.

Σύμφωνα με την πρόταση, η χρηματοδότηση του έργου μπορεί να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί και ο οριζόντιος συντονισμός για την υλοποίησή του.

Διαβάστε ακόμη: ΣΕΒ: Αναγκαίες οι τομές σαν το νέο νομοσχέδιο για τις αδειοδοτήσεις

Πανάκριβη η γραφειοκρατεία
Το ετήσιο κόστος της γραφειοκρατίας υπερβαίνει τα 10 δισ. δολάρια σύμφωνα με στοιχεία από το 2005. Όπως αναφέρεται σχετικά, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των (τότε) 17 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ρυθμιστικό βάρος να ανέρχεται το 2005 στο 4,4 % του ΑΕΠ ή 10,6 δισ. δολάρια.

Η έκθεση του ΣΕΒ εντοπίζει τα μεγαλύτερα γραφειοκρατικά εμπόδια κατά σειρά στους τομείς: εγκατάσταση/αδειοδότηση επιχειρήσεων, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, φορολογία, δικαιοσύνη, αναπτυξιακά κίνητρα και δημόσιες συμβάσεις. Αντίθετα οι τομείς στους οποίους εντοπίζονται τα λιγότερα εμπόδια είναι: εισαγωγές/εξαγωγές, υποχρεώσεις δημοσιότητας, προδιαγραφές-πιστοποιήσεις, εταιρικό δίκαιο, εργασιακές σχέσεις, έλεγχος-εποπτεία και έρευνα-καινοτομία.