Επιτυχής η πρεμιέρα του εξωδικαστικού μηχανισμού

Επιτυχής η πρεμιέρα του εξωδικαστικού μηχανισμού

Από τους 6.000 χρήστες που μπήκαν στο σύστημα, οι 2.300 προχώρησαν και στο πρώτο βήμα που είναι η επιβεβαίωση των στοιχείων.

Μεγάλη υπήρξε η επισκεψιμότητα στην επίσημη πρώτη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, 6.000 χρήστες εισήλθαν στο σύστημα, εκ των οποίων οι 2.300 προχώρησαν και στο πρώτο βήμα που είναι η επιβεβαίωση των στοιχείων.

Από αυτούς απορρίφθηκαν 300 άτομα, καθώς κρίθηκαν μη επιλέξιμοι για να υπαχθούν στη ρύθμιση.

Ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης, εξήγησε ότι για μία μικρή επιχείρηση, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες, ενώ για μία μεγάλη έως και 10 μήνες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δυνητικά επιλέξιμες είναι από 150.000 έως 400.000 επιχειρήσεις, υπό προϋποθέσεις, τις οποίες είτε πληρούν ήδη σήμερα οι επιχειρήσεις, είτε θα τις πληρούν μέχρι τα τέλη του 2018, οπότε και θα είναι σε ισχύ ο μηχανισμός.

Ο κ. Κουρμούσης σημείωσε ότι η προϋπόθεση για μία κερδοφόρο χρήση την τελευταία τριετία είναι η μοναδική απαίτηση του νόμου για να αποδείξει κανείς ότι νοείται η επιχείρηση ως βιώσιμη.