Επουλώνει τις πληγές της η «αμαρτωλή» Dexia

Επουλώνει τις πληγές της η «αμαρτωλή» Dexia

H γαλλο – βελγική τράπεζα, μεγάλο «θύμα» της κρίσης, μειώνει τις ζημιές της.

Υποχώρηση των καθαρών ζημιών της στα 905 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο έναντι των 1,17 δισ. ευρώ πριν από ένα χρόνο, σημείωσε η γαλλό-βελγική τράπεζα Dexia, που έπεσε μεγάλο θύμα της οικονομικής κρίσης.

Οι καθαρές ζημιές από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 775 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τις ζημιές 1,09 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο του 2012. Η Γαλλία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο εγγυώνται το δανεισμό της τράπεζας μέχρι τα 85 δισ. ευρώ.

Αφαιρουμένων των εκτάκτων, τα καθαρά κέρδη της περιόδου βελτιώθηκαν, κυρίως μέσω της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης στο β΄ τρίμηνο, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Karel de Boeck, μεταδίδει το πρακτορείο Dow Jones Newswires.

Στο τέλος του Ιουνίου 2013, ο ενοποιημένος ισολογισμός της Dexia Group διαμορφώθηκε στα 247 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 110 δισ. ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2012. Η πτώση αποδίδεται στην οριστικοποίηση της πώλησης της Societe de Financement Local, μητρικής εταιρείας της πρώην Dexia Municipal Agency, που οδήγησε στη μείωση του ισολογισμού κατά 84 δισ. ευρώ.

Η Dexia δεν προσέφυγε στις γραμμές έκτακτης ρευστότητας της ΕΚΤ στο α΄ εξάμηνο και μείωσε τη χρήση της χρηματοδότησης από την κεντρική τράπεζα κατά 0,3 δισ. ευρώ, στα 40,8 δισ. ευρώ.

Για περισσότερα αποτελέσματα εδώ