Επτά κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας για τον μετασχηματισμό ΜμΕ και δημοσίου

Επτά κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας για τον μετασχηματισμό ΜμΕ και δημοσίου
Photo: pixabay.com
Ποιοι ξεχώρισαν στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό των Digital Innovation Hubs που θα συνεισφέρουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και δημόσιου τομέα.

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), η ΕΔΥΤΕ, ο Δημόκριτος, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, καθώς και τα Πανεπιστήμια Μακεδονίας και Πατρών είναι οι 7 κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας στην Ελλάδα που περιλαμβάνονται στα European Digital Innovation Hubs – EDIHs.

Οι παραπάνω φορείς αναδείχθηκαν από τη διαγωνιστική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία του δικτύου των ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας (ΕΚΨΚ) στην Ευρώπη, που θα συνεισφέρουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και δημοσίου, στο πλαίσιο του προγράμματος “Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027”. Το πρόγραμμα υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός δικτύου ΕΚΨΚ με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων της ΕΕ στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (HPC), της τεχνητής νοημοσύνης (AI), της κυβερνοασφάλειας (cyber security), της ανάπτυξης προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills) και του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης και της διαλειτουργικότητας. Η Ελλάδα συμμετέχει στο Δίκτυο με 4 Κόμβους, οι οποίοι θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος “Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027” (Digital Europe Programme – DEP) με ποσό που αγγίζει τα 9,3 εκατ. ευρώ για 3 έτη, ενώ 3 ακόμη Κόμβοι μπορούν να συμμετέχουν στο Δίκτυο χωρίς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, με τη σφραγίδα αριστείας (seal of excellence) της ΕΕ.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης οι ελληνικοί κόμβοι του δικτύου θα δραστηριοποιηθούν σε τεχνολογικούς τομείς όπως: Τεχνητή Νοημοσύνη, Κυβερνοασφάλεια, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, 5G, big data analysis, blockchain κ.α. σε συνδυασμό με τομείς πολιτικής όπως υγεία, αγροτική ανάπτυξη, ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.α.. Τα ΕΚΨΚ θα βοηθούν τις εταιρείες να ανταποκριθούν στις ψηφιακές προκλήσεις και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.

Η φύση και η λειτουργία

Σημειώνεται ότι ένα ΕΚΨΚ είναι ένας ενιαίος οργανισμός ή σύμπραξη οργανισμών με συμπληρωματικές εξειδικεύσεις, μη κερδοσκοπικού σκοπού, που θα υποστηρίξει τις επιχειρήσεις -ιδιαίτερα τις ΜμΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης- και / ή τον δημόσιο τομέα στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Προβλέπεται δοκιμή πριν την επένδυση (test before invest). Πρακτικά θα επιτρέπει στους υποστηριζόμενους οργανισμούς (ΜμΕ ή/και δημόσιος τομέας) δοκιμή και πειραματισμό των υπηρεσιών και προϊόντων που σχεδιάζονται πριν από την επένδυση σε αυτά. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων στους υποστηριζόμενους οργανισμούς, ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες. Τα ΕΚΨΚ θα πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες, όπως φιλοξενία εκπαιδεύσεων ή/και παροχή εκπαίδευσης, boot-camps, πρακτική άσκηση, καθώς και την υποστήριξη της υλοποίησης βραχυπρόθεσμων επιμορφωτικών προγραμμάτων σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, απασχόληση φοιτητών και αποφοίτων σε εταιρείες και ερευνητικά κέντρα για απόκτηση προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων. Τα ΕΚΨΚ θα υποστηρίζουν επίσης τις εταιρείες, τους οργανισμούς και τις δημόσιες διοικήσεις στην εξασφάλιση επενδύσεων ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να βελτιώσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών.

Καλούνται ακόμη να διαδραματίσουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή και να φέρουν σε επαφή τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, οι οποίοι χρειάζονται νέες τεχνολογικές λύσεις, με εταιρείες, ιδίως νεοσύστατες και ΜμΕ, που έχουν λύσεις έτοιμες για την αγορά. Για το σκοπό αυτό τα ΕΚΨΚ θα πρέπει να προωθούν συνέργειες σε τοπικό επίπεδο αλλά και να συνεργάζονται με άλλα ΕΚΨΚ για να βρουν τους αντίστοιχους συνεργάτες αλλού στην Ευρώπη, όταν δεν μπορούν να βρεθούν κατάλληλοι τοπικοί συνεργάτες.