Έρευνα TalentLMS και Workable: Οι εταιρείες διεθνώς επενδύουν στην επιμόρφωση των υπαλλήλων

pixabay.com

Η επένδυση στο «upskilling» και το «reskilling» μετά την πανδημία. Η εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες. Ποια είναι τα τρία soft skills στα οποία οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι υπολείπονται οι εργαζόμενοί τους. Πού διαφωνούν οι τελευταίοι.

Τα δύο μεγαλύτερα ελληνικά brands στον παγκόσμιο κλάδο του HR, η πλατφόρμα εκπαίδευσης υπαλλήλων TalentLMS της εταιρείας Epignosis και η πλατφόρμα προσλήψεων Workable, ένωσαν τις δυνάμεις τους και πραγματοποίησαν, σε συνεργασία με το βρετανικό περιοδικό Training Journal, την πρώτη έρευνα για τις πρακτικές «Upskilling» και «Reskilling» των εταιρειών, αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εκατοντάδες εταιρείες και εργαζομένους τον περασμένο Μάιο έδειξε ότι το 43% των εταιρειών επένυδαν περισσότερο στο «upskilling» και το «reskilling» των υπαλλήλων τους μετά την πανδημία, ενώ το 42% των εργαζομένων παρακολούθησαν μόνοι τους μαθήματα ώστε να εμπλουτίσουν τις δεξιότητες και το βιογραφικό τους.

Σύμφωνα με τις εταιρείες που ερωτήθηκαν, τα τρία soft skills στα οποία θεωρούν ότι υπολείπονται οι υπάλληλοί τους είναι η επικοινωνία (57%), οι ηγετικές ικανότητες (54%) και η προδραστική σκέψη (50%), ενώ θεωρούν ότι τα soft skills είναι πιο σημαντικά από τις τεχνικές δεξιότητες όσο κανείς ανεβαίνει τα σκαλιά της ιεραρχίας μιας εταιρείας. Πάντως οι ίδιοι οι υπάλληλοι έχουν διαφορετική άποψη: το 66% θεωρούν ότι οι τεχνικές δεξιότητες είναι εκείνες που θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

Η εκπαίδευση των υπαλλήλων τους σε νέες τεχνολογίες είναι για το 65% των εταιρειών ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους έχουν επενδύσει σε προγραμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης.

Επιπλέον, ερωτηθείσες για τα οφέλη των προγραμμάτων ενίσχυσης των δεξιοτήτων των υπαλλήλων τους, οι εταιρείες απάντησαν σε ποσοστό 91% ότι έχουν δει αύξηση της παραγωγικότητας, οφέλη στην επίτευξη των εταιρικών στόχων (84%), στη φήμη της εταιρείας (74%) αλλά και στη διατήρηση ταλέντου (69%).

The State of Employee Upskilling and Reskilling