Εσείς ξέρετε πώς πρέπει να γράφετε στο web και τα social media;

Γνωρίστε τη δύναμη του κειμένου στο web και τα social media μέσα από ένα σεμινάριο στο Ινστιτούτο Επικοινωνίας.

Το μοναδικό εξειδικευμένο workshop για τα κείμενα στο web και τα social media. Ένα εντατικό hands-on πρόγραμμα, που παρουσιάζει τις διεθνείς τάσεις και καλές πρακτικές συνδέοντας τιs με στρατηγικές ανάγκες επικοινωνίας.

Συνδυάζει τις απαιτήσεις των χρηστών και των social media με τις στρατηγικές προδιαγραφές, παρουσιάζοντας αρχές και τεχνικές για αποτελεσματικά κείμενα. Ολόκληρο το πρόγραμμα είναι βασισμένο σε case studies και ασκήσεις με εισηγήτρια την Ζωζέτα Μηλιοπούλου, Ph.D. Professor – Full Time Faculty DEREE, The American College of Greece, School of Liberal Arts & Sciences, Department of Communication

Σε ποιους απευθύνεται;
Σε στελέχη διαφημιζόμενων και agencies που δημιουργούν και διαχειρίζονται κείμενα στο web και τα social media.

Στόχοι του σεμιναρίου:

Η εξοικείωση με τις αρχές και τεχνικές που βοηθούν τους συμμετέχοντες:

• Να χαράζουν σωστές στρατηγικές περιεχομένου για το web και όλα τα social media.
• Να αξιοποιούν δημιουργικούς συνδυασμούς εικόνας, κειμένου και αφήγησης, επιτυγχάνοντας στόχους.
• Να υιοθετούν καλές πρακτικές ανάλογα με το εκάστοτε ζητούμενο.
• Να δομούν και να γράφουν με γνώμονα τις ανάγκες του χρήστη.
• Να κατανοούν τις γενικές αρχές ανάδειξης του περιεχομένου στις μηχανές αναζήτησης (SEO)

Θέματα του σεμιναρίου:

• Οι ιδιαιτερότητες του web και των social media, από τη σκοπιά των κειμένων.
• Κοινά σημεία και διαφορές των κειμένων offline & online.
• Οι στρατηγικές περιεχομένου και γραφής.
• Τα βασικά στάδια γενικού σχεδιασμού, δόμησης, συγγραφής και μορφοποίησης κειμένων για το web και τα social media.
• Η χρήση λόγου, αφήγησης και εικόνας.
• Η σύνταξη ειδικών κειμένων όπως εισαγωγές και σύντομες περιγραφές