Έσοδα 34,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο για την ΕΥΑΘ – Μείωση κερδών στα 4,8 εκατ. ευρώ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Μετασχηματιζόμαστε, αλλάζουμε, επενδύουμε, αυτή είναι και η απάντησή μας στις επιπτώσεις της πανδημίας», τόνισε από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Άνθιμος Αμανατίδης.

Στα 34,4 εκατ. ευρώ μειώθηκε ο κύκλος εργασιών της ΕΥΑΘ το πρώτο εξάμηνο του 2020, ενώ τα κέρδη μετά φόρων υποχώρησαν στα 4,8 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία στην σχετική της ανακοίνωση να κάνει λόγο για «ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα» σημειώνοντας πως παρά τις προφανείς επιπτώσεις της πανδημίας, έχει να επιδείξει επιχειρησιακή συνέχεια και ενεργό επενδυτικό «χαρτοφυλάκιο».

Όπως αναφέρει στην σχετική της ανακοίνωση, «η EΥΑΘ ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια των βασικών υποδομών που διαχειρίζεται, προς όφελος της δημόσιας υγείας. Από την πρώτη κιόλας ημέρα της επιστροφής σε αυτήν την ιδιότυπη κανονικότητα, η EΥΑΘ προχώρησε στην υλοποίηση του άμεσου επενδυτικού της προγράμματος, που περιλαμβάνει έργα αειφορικά, περιβαλλοντικά, έργα μείωσης του ενεργειακού κόστους.»

«Μετασχηματιζόμαστε, αλλάζουμε, επενδύουμε, αυτή είναι και η απάντησή μας στις επιπτώσεις της πανδημίας», τόνισε από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Άνθιμος Αμανατίδης.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η EΥΑΘ, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, ανήλθε στο ποσό των € 34.464 χιλ. έναντι € 35.622 χιλ. της αντίστοιχης οικονομικής περιόδου, σημειώνοντας μείωση κατά € 1.158 χιλ ή 3,25%.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 13.054 χιλ. έναντι € 14.693 χιλ. το α’ εξάμηνο 2019, σημειώνοντας μείωση κατά € 1.639 χιλ. ή 11,16%.

Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 7.380 χιλ. έναντι € 10.036 χιλ. το περσινό Α΄ εξάμηνο, σημειώνοντας μείωση κατά € 2.656 χιλ. ή 26,46%.

Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 4.837 χιλ. έναντι € 6.622 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά € 1.785 χιλ. ή 26,95%.

Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν στο ποσό των € 10.216 χιλ. έναντι € 12.634 χιλ. σημειώνοντας μείωση € 2.418 χιλ ή 19,14 %.

Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση, με ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 83.994 χιλ. αυξημένα από την 31/12/2019, κατά € 8.150 χιλ ή 10,75%.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στα € 40.656 χιλ. διαιρούμενο σε 36.300.000 μετοχές με ονομαστική αξία € 1,12 έκαστη.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται την 30.6.2020 σε € 178.320 χιλ.