Έσοδα 37,2 δισ. δολάρια ανακοίνωσε για τη χρήση 2020 η EY

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ισορροπημένη ανάπτυξη κατά μήκος του οργανισμού, παρά το δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον που δημιούργησε ο COVID-19.

Η EY ανακοινώνει συνολικά έσοδα 37,2 δισ. δολαρίων για το οικονομικό έτος που έληξε τον Ιούνιο του 2020 (ΟΕ20), καταγράφοντας αύξηση 4,1%, παρά τις παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις του COVID-19.

Τα τελευταία επτά χρόνια, ο παγκόσμιος οργανισμός της EY σημείωσε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 7,7%.

Η στρατηγική Nextwave και η φιλοδοξία της EY

Η στρατηγική NextWave, η οποία ξεκίνησε να υλοποιείται το ΟΕ20, επεκτείνει τον σκοπό της EY για τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου και θέτει μία σαφή φιλοδοξία: τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι επιδράσεις της στρατηγικής NextWave θα μετρηθούν χρησιμοποιώντας το πλαίσιο μακροπρόθεσμης αξίας της EY, το οποίο βασίζεται σε τέσσερις διαστάσεις της αξίας: την ανθρώπινη αξία, την αξία καταναλωτή / πελάτη, την κοινωνική αξία και την οικονομική αξία.

Η ΕΥ συνεχίζει να παίζει ενεργό ρόλο στην προώθηση της δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας. Το ΟΕ20, η EY παγκοσμίως, συνέβαλε σε μια κοινή προσπάθεια που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Επιχειρηματικού Συμβουλίου (IBC) του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), στο πλαίσιο του οποίου, 120 Διευθύνοντες Σύμβουλοι των μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου, συμφώνησαν σε ένα βασικό σύνολο μετρήσεων, με στόχο την τυποποίηση των γνωστοποιήσεων σχετικά με τις επιδόσεις των εταιρειών σε ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Οι προτεινόμενες γνωστοποιήσεις λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο μιας εταιρείας σε τέσσερις πυλώνες, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN SDGs): τον πλανήτη, τους ανθρώπους, την ευημερία και τις αρχές διακυβέρνησης. Αυτές οι βασικές μετρήσεις είναι διαθέσιμες στο Global Review 2020 της EY.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής NextWave και για να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων, όσον αφορά τη στρατηγική, τον μετασχηματισμό και την τεχνολογία, η EY παρουσίασε, την 1η Ιουλίου, δύο επαναπροσδιορισμένα τμήματα παροχής υπηρεσιών:

  • Το Τμήμα Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών(Strategy and Transactions) παρέχει διευρυμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής για θέματα εταιρικής στρατηγικής, ενσωματώνοντας την εταιρεία συμβούλων EY-Parthenon, στις επιχειρηματικές και στρατηγικές δυνατότητες του – μέχρι πρότινος – τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων και Υποστήριξης Συναλλαγών (Transaction Advisory Services). Το νέο τμήμα θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη των πελατών στον μετασχηματισμό και την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής τους, με στόχο τη βελτιστοποίηση της αξίας του οργανισμού τους και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του.
  • Το Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών(Consulting – μέχρι πρότινος “Advisory”) βοηθά τους πελάτες της EY να μετασχηματιστούν και να αναπτυχθούν, μέσα σε μια αγορά επιταχυνόμενων πολυσύνθετων αλλαγών, με βάση τρεις άξονες δημιουργίας αξίας: τους ανθρώπους στο επίκεντρο, την ταχεία τεχνολογία και την κλιμακούμενη καινοτομία. Βασίζεται σε ένα μοναδικό οικοσύστημα λύσεων, τεχνολογιών και συμμαχιών, για να βοηθήσει τις εταιρείες να ανταποκριθούν στις μετασχηματιστικές τους ανάγκες. Ως μέρος αυτού του νέου επαναπροσδιορισμένου τμήματος, η EY επιταχύνει σημαντικά την επέκταση των υπηρεσιών τεχνολογικής συμβουλευτικής (Consulting Technology), μέσω οργανικών προσλήψεων και εξαγορών.

Για να επιταχυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του παγκόσμιου οργανισμού της EY, έχουν σχεδιαστεί επενδύσεις 1,5 δισ. δολαρίων για το ΟΕ21, σε τομείς, όπως η ποιότητα των λογιστικών ελέγχων, οι τεχνολογικές λύσεις, το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και το ευρύτερο οικοσύστημα στρατηγικών συμμαχιών της EY. Οι επενδύσεις θα αναπτύξουν περαιτέρω την πλατφόρμα τεχνολογιών που υποστηρίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της EY, και θα επιτρέψουν στην EY να καινοτομεί στην εξυπηρέτηση των πελατών της και να ολοκληρώνει έργα κατά μήκος του οργανισμού, με ταχύτητα και σε κλίμακα. Αυτή η πλατφόρμα τεχνολογιών χρησιμοποιείται από 1 εκατ. χρήστες-πελάτες, καθώς και περίπου 300.000 επαγγελματίες της EY, σε περισσότερες από 150 χώρες, με πάνω από 500 εκατ. επιχειρηματικές συναλλαγές υπό επεξεργασία καθημερινά. Η EY αποτελεί ήδη κορυφαίο χρήστη τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους (cloud technology) παγκοσμίως, με το 80% των πιο σημαντικών επιχειρησιακών υποδομών της, να φιλοξενούνται σε υπολογιστικό νέφος. H EY διαθέτει, επίσης, ένα εσωτερικό οικοσύστημα περισσότερων από 44.000 τεχνολόγων και 22.000 επιστημόνων επεξεργασίας δεδομένων (data scientists), το οποίο αναπτύσσει συνεχώς, ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες των επαγγελματιών της, καθώς και μέσω προσλήψεων σε τομείς, όπως η επιστήμη των δεδομένων (data science) και η αρχιτεκτονική ψηφιακών συστημάτων (digital architecture).

Καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 επηρέασαν τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις, οι ομάδες της EY παγκοσμίως, αντέδρασαν γρήγορα, παρέχοντας ζωτικής σημασίας υπηρεσίες για να τις υποστηρίξουν στην εξασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους.

Μεταξύ άλλων:

  • Βοηθώντας την κυβέρνηση της Χιλής στη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων για τον έλεγχο ασθενών πριν την είσοδό τους σε αίθουσες επειγόντων περιστατικών.
  • Βοηθώντας τους υπαλλήλους των κυβερνητικών υπηρεσιών της Αυστραλίας για τη γρήγορη μετάβασή τους στην απομακρυσμένη εργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υποστηρίζοντάς τους, παράλληλα, στην ανάπτυξη και παροχή νέων υπηρεσιών.