Εσπασαν το φράγμα των 15 δισ. ευρώ οι τουριστικές εισπράξεις στο 10μηνο του 2018

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 1,2 δισ. στο διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου. 

Τον Οκτώβριο του 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα 871 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 82 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2017. Όπως επισημαίνει στην έκθεσή της η Τράπεζα της Ελλάδος, η διεύρυνση του ελλείμματος οφείλεται στην επιδείνωση πρωτίστως του ισοζυγίου αγαθών και δευτερευόντως του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων. Αντίθετα, τα ισοζύγια υπηρεσιών και πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασαν βελτίωση. Σημειώνεται ότι οι μεταβολές στα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων ήταν περιορισμένες.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε, κυρίως λόγω της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, οι εισαγωγές των οποίων αυξήθηκαν με πολύ ταχύτερο ρυθμό από ό,τι οι αντίστοιχες εξαγωγές (σε τρέχουσες τιμές). Σημειώνεται ότι σε σταθερές τιμές οι συνολικές εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 10,9% (οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 13,5%) και οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 15,4% (οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 22%).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο, λόγω κυρίως της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, καθώς οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν άνοδο κατά 15,6% και 18,3% αντίστοιχα. Βελτίωση σημείωσαν επίσης τα ισοζύγια μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών, με τις εισπράξεις από θαλάσσιες μεταφορές αυξημένες κατά 32% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 2,1 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 1,6 δισ. ευρώ από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2017. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην επιδείνωση των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία όμως αντισταθμίστηκε μερικώς από τη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε κατά 2,2 δισ. ευρώ, παρά τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία των εξαγωγών, καθώς επιταχύνθηκαν και οι εισαγωγές σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2017 (σε τρέχουσες τιμές). Σε σταθερές τιμές, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,9% (οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 11,3%) και οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,3% (οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 10,5%).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 1,2 δισ. ευρώ, λόγω της βελτίωσης πρωτίστως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών επιδεινώθηκε. Ειδικότερα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών σημείωσαν άνοδο κατά 10,8%. Επίσης, άνοδο κατά 14% σημείωσαν και οι εισπράξεις από θαλάσσιες μεταφορές.

Στο δεκάμηνο, οι τουριστικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 15,6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 9,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τέλος, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, μεγαλύτερο σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2017, κυρίως λόγω αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Οκτώβριο του 2018, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι μικρού πλεονάσματος τον Οκτώβριο του 2017, λόγω αύξησης των καθαρών πληρωμών των τομέων εκτός της γενικής κυβέρνησης. Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018, σημειώθηκε πλεόνασμα, το οποίο όμως ήταν μικρότερο από το αντίστοιχο του 2017.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Οκτώβριο του 2018, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε έλλειμμα 933 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 152 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο του Οκτωβρίου του 2017. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 2,0 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 199 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2017.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Οκτώβριο του 2018, δεν παρατηρήθηκαν αξιόλογες μεταβολές στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση (κατά 1,1 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεών τους έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 950 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 207 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την καθαρή αύξηση (κατά 1,7 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαιτήσεις και υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού – οι τελευταίες αντιπροσωπεύουν ξένες άμεσες επενδύσεις – κατέγραψαν αύξηση κατά 573 εκατ. ευρώ και 3,0 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 738 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 2,4 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στη μείωση (κατά 2,7 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων.

Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως τη μείωση (κατά 23,7 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση (κατά 20,7 δισ. ευρώ) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους.

Στο τέλος Οκτωβρίου 2018, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 6,5 δισ. ευρώ, έναντι 6,6 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2017.