Εθνική: Ολοκληρώθηκε η πώληση του χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών δανείων

Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Μεταβιβάστηκε σε επενδυτικά funds των οποίων σύμβουλος είναι η Cross Ocean Partners.

H Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της πώλησης απαιτήσεων από χαρτοφυλάκιο ναυτιλιακών δανείων (συνολικού ύψους 262 εκ ευρώ), σε επενδυτικά funds των οποίων σύμβουλος είναι η Cross Ocean Partners.

Η Nat West Markets ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος ενώ το νομικό γραφείο Watson Farley & Williams ως επίκουρος νομικός σύμβουλος για την ΕΤΕ.