EUROBANK: Επενδύουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη

Συνδέουμε τις επιχειρηματικές μας αποφάσεις με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση (ESG).

Στηρίζουμε την οικονομία

Η Eurobank χρηµατοδοτεί αποκλειστικά µε €400 εκατ. την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, το µεγαλύτερο ενεργειακό έργο σε εξέλιξη στην Ελλάδα, δηµιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης για τη χώρα µας.

Ενθαρρύνουμε την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων

  Σε συνεργασία µε τους τρεις κύριους εξαγωγικούς φορείς της Ελλάδας (ΠΣΕ, ΣΕΒΕ,ΣΕΚ) και τον ΣΕΒ, η Eurobank έχει αναπτύξει το Exportgate, µια διαδικτυακή πύλη διεθνούς εµπορίου που προωθεί την επιχειρηµατική δικτύωση ελληνικών και κυπριακών εταιριών σε παγκόσµιο επίπεδο. Το Exportgate εντάχθηκε ως ιδρυτικό µέλος στο «Trade Club Alliance», το πρώτο παγκόσµιο ψηφιακό δίκτυο διασύνδεσης επιχειρήσεων που υποστηρίζεται από διεθνείς τραπεζικούς οµίλους σε πάνω από 50 χώρες.  Παράλληλα, ο Οργανισµός Enterprise Greece και η Eurobank έχουν υπογράψει  Μνηµονίου Συνεργασίας για την ενίσχυση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων.

Στηρίζουμε την καινοτομία

 Η Τράπεζα εδώ και 8 χρόνια σε συνεργασία µε το Corallia υλοποιεί το πρόγραµµα egg – enter•grow•go, το οποίο παρέχει σε οµάδες επιχειρηµατιών ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο επιχειρηµατικής επώασης, επιτάχυνσης και συνεργασίας.  Τo egg αποτελείται από την πλατφόρµα egg Start-Up που απευθύνεται σε νέες επιχειρηµατικές οµάδες ή νεοφυείς εταιρίες και την πλατφόρµα egg Scale-Up για πιο ώριµες startup επιχειρήσεις.

Συμμετέχουμε στην αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης

Η Eurobank προσέφερε νοσοκοµειακό εξοπλισµό και υγειονοµικό υλικό για την άµεση ενίσχυση των νοσοκοµείων και την προστασία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και των αυξηµένων αναγκών των ΜΕΘ. Παράλληλα, ενεργοποίησε πακέτο µέτρων €750 εκατ. για την επανεκκίνηση του ξενοδοχειακού κλάδου.

Επιβραβεύουμε την επιχειρηματική αριστεία

H Eurobank σε συνεργασία µε την Grant Thornton έχει θεσπίσει τα βραβεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Growth Awards µε στόχο την επιβράβευση των επιχειρήσεων που κατάφεραν να συνδυάσουν τις υψηλές οικονοµικές επιδόσεις µε µια επιτυχηµένη, επιχειρηµατική ιστορία και συµβάλουν στη διαµόρφωση ενός νέου τοπίου επιχειρηµατικότητας.

Προσφέρουμε στην κοινωνία

Η Eurobank υλοποιεί από το 2003 το Πρόγραµµα  «Η Μεγάλη Στιγµή για την Παιδεία», που επιβραβεύει τους αριστούχους αποφοίτους µε τον υψηλότερο αριθµό µορίων εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση από όλα τα λύκεια της Ελλάδας. Το σχολικό έτος 2018-2019 βραβεύτηκαν 861 αριστούχοι και η ηθική επιβράβευση του κάθε αριστούχου συνοδεύτηκε από €800. Παράλληλα, συµβάλλοντας στην ενίσχυση του έργου του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώµατος, προχώρησε στη δωρεά υλικοτεχνικού εξοπλισµού αξίας €546.000.

Επενδύουμε στους ανθρώπους μας

Η Eurobank παρέχει ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας που ενθαρρύνει την ανάπτυξη των εργαζοµένων και εξασφαλίζει ευκαιρίες εξέλιξης για όλους. Στο πλαίσιο αυτό εφαρµόζει ένα  οργανωµένο µοντέλο µαθησιακών δράσεων και µεθοδολογιών µε στόχο την απόκτηση συγχρόνων γνώσεων και δεξιοτήτων για τους εργαζόµενους.

Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα

 Η Εurobank µέσα από πιστοποιηµένα συστήµατα διαχείρισης ελαχιστοποιεί το περιβαλλοντικό αποτύπωµά της και προωθεί την «πράσινη» οικονοµία, ενώ συνεχίζει τη διαχείριση τυχόν περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων του δανειακού χαρτοφυλακίου. Επίσης συµµετείχε στην έκδοση του πρώτου πιστοποιηµένου «πράσινου» εταιρικού οµολόγου στην ελληνική αγορά.

Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου εταιρικού µετασχηµατισµού, η Εurobank γίνεται η πρώτη ελληνική τράπεζα που µειώνει δραστικά το ποσοστό των «κόκκινων δανείων» και µπορεί να εστιάζει

στο βασικό σκοπό της, τη στήριξη των πελατών της και τη χρηµατοδότηση της πραγµατικής οικονοµίας. Με την έγκαιρη υλοποίηση του σχεδίου εξυγίανσης, ο όµιλος και η τράπεζα ενισχύθηκαν σηµαντικά ​σε σχέση µε τους εργαζοµένους, τους πελάτες και την κοινωνία.