Eurobank: Ψηφιακή στρατηγική που απαντάει σήμερα στις προκλήσεις του αύριο

Καινοτόμες λύσεις για επιχειρήσεις και ιδιώτες  με ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό δίκτυο.​

H πανδηµία συνιστά πρωτόγνωρη πρόκληση και µια νέα ισχυρή δοκιµασία για την εγχώρια επιχειρηµατική κοινότητα, η οποία, πριν προλάβει να αναρρώσει από µια- σχεδόν- δεκαετή οικονοµική κρίση, καλείται σήµερα να ξεπεράσει µια νέα κρίση µε τις µικρότερες δυνατές απώλειες και να αντεπεξέλθει στις νέες συνθήκες λειτουργίας και ανάπτυξης εργασιών, µεριµνώντας για ένα ασφαλές εργασιακό και συναλλακτικό περιβάλλον. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η ψηφιακή ετοιµότητα των επιχειρήσεων αποδεικνύεται κοµβικός παράγοντας και ίσως το πιο σηµαντικό προαπαιτούµενο για τη διαχείριση των ιδιαίτερων συνθηκών της τρέχουσας συγκυρίας, ενώ θα είναι καταλυτικής σηµασίας για µια βιώσιµη ανάπτυξη στη µετα-COVID εποχή.

Για τη Eurobank, η πανδηµία λειτούργησε ως επιταχυντής ήδη δροµολογηµένων έργων και υποδοµών ψηφιακού µετασχηµατισµού, στον οποίο η Τράπεζα, µε 20 χρόνια παρουσίας στην ψηφιακή τραπεζική, έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει σηµαντικούς πόρους. Με την έναρξη του πρώτου lockdown, η Τράπεζα, ήταν µεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων που πέτυχαν ένα από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεργασίας (σε κεντρικές υπηρεσίες έφθασε έως και το 80%), επιτρέποντας σε σχεδόν 5.000 εργαζοµένους να δουλεύουν εξ αποστάσεως και στην επιχείρηση να παραµένει πλήρως λειτουργική από την πρώτη ηµέρα. Παράλληλα, έθεσε στη διάθεση των πελατών της το σύγχρονο, εµπλουτισµένο και ολοκληρωµένο ψηφιακό δίκτυο προϊόντων – υπηρεσιών, για την απλή και εξαιρετικά αποτελεσµατική εξυπηρέτηση ιδιωτών και επιχειρήσεων, 24/7, µε ασφάλεια. Ενδεικτικό του επιπέδου των ψηφιακών της υπηρεσιών αλλά και της διαχειριστικής της ετοιµότητας είναι ότι το διεθνούς φήµης περιοδικό Global Finance ανέδειξε τη Eurobank ως την «Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα στην Ελλάδα» (Best Consumer Digital Bank in Greece) για το 2020, για τρίτη διαδοχική χρονιά, ενώ την ανέδειξε και ως «Distinguished Crisis Leader for 2020» για την Ελλάδα εξαιτίας των πρωτοβουλιών της για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων της και την υποστήριξη της στους πελάτες και την κοινωνία.

Η Eurobank ψηφιακός σύμμαχος των επιχειρήσεων με πρωτοποριακές υπηρεσίες όπως το Eurobank Payment Link.

Με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, όπως το Eurobank Wallet και το Eurobank Mobile App, εξασφαλίζονται λειτουργικές δυνατότητες υψηλών προδιαγραφών για τους ιδιώτες πελάτες ενώ µέσω του e-Banking:

  • Διενεργούνται πληρωµές – µεταφορές χρηµάτων, πάγιες εντολές και έλεγχος υπολοίπων λογαριασµών στη Eurobank και σε άλλες τράπεζες.
  • Παρέχεται η υπηρεσία Cards Control που εξασφαλίζει τον έλεγχο λειτουργιών των καρτών ενός πελάτη, µε δυνατότητες όπως η προσωρινή απενεργοποίηση και ενεργοποίηση, αλλαγή ηµερησίου ορίου ανάληψης αγορών ή µετρητών από λογαριασµό.
  • Παρέχονται online προϊόντα όπως προσωπικό δάνειο έως 30.000 ευρώ χωρίς εξασφάλιση, απόκτηση πιστωτικής κάρτας και άυλης προπληρωµένης κάρτας Visa, ασφάλεια αυτοκινήτου, άνοιγµα προθεσµιακής κατάθεσης και άνοιγµα Νέου Λογαριασµού Live.

Παράλληλα, µεταξύ άλλων, η εξασφάλιση ψηφιακής ενηµέρωσης µέσω της αποστολής e-Statements, οι online πληρωµές και συναλλαγές, η πρωτοποριακή υπηρεσία PaF (Pay a Friend, για αποστολή έως 500 ευρώ την ηµέρα) παρέχουν πολλαπλές επιλογές στους ιδιώτες πελάτες.

Eurobank: Ο ψηφιακός σύµµαχος των επιχειρήσεων 

 Η Eurobank έθεσε στην υπηρεσία των επιχειρήσεων πελατών το πρωτοποριακό πρόγραµµα Business Banking e-Commerce Solutions, διευκολύνοντας επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη φυσική τους λειτουργία εξαιτίας της πανδηµίας να αυξήσουν τις ψηφιακές τους πωλήσεις. Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο οικοσύστηµα, που παρέχει χρήσιµες λύσεις µε προνοµιακούς όρους, καθώς και την τεχνογνωσία προκειµένου κάθε επιχείρηση να αποκτήσει ένα ολοκληρωµένο e-shop, αξιοποιώντας τραπεζικές αλλά και µη τραπεζικές υπηρεσίες που παρέχει το πρόγραµµα για τη µετάβαση στο e-commerce, µε αιχµή του δόρατος την υπηρεσία Eurobank Payment Link για ηλεκτρονικές πωλήσεις. Στην πρώτη γραµµή βρίσκεται η πρωτοποριακή υπηρεσία v-Banking για την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων µέσω βιντεοκλήσης µε τον προσωπικό, επαγγελµατικό, τους σύµβουλο, (η οποία αξιοποιείται και από τουλάχιστον 2.000 πελάτες Personal Banking). Επιπλέον, η Eurobank, µε την υπηρεσία Cheque Express, παρέχει πλήρη ψηφιοποίηση των επιταγών είσπραξης και ένα προηγµένο ηλεκτρονικό περιβάλλον για την πλήρη διαχείρισή τους µέσω e-Banking.

Βιώσιµη ανάπτυξη

 Σε µια κρίσιµη συγκυρία, εξαιτίας της πανδηµίας, όπου η υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα δοκιµάζεται στην πράξη, η Eurobank, µία από τις 25 πιο βιώσιµες επιχειρήσεις στην Ελλάδα για το 2020 (Most sustainable companies in Greece 2020), στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 και του θεσµού Bravo, υποστηρίζει εµπράκτως την παγκόσµια προσπάθεια για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης, αναπτύσσοντας διαρκώς νέες, καινοτόµες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.