Eurolife ERB: Ακόμα πιο υψηλοί στόχοι

Eurolife ERB: Ακόμα πιο υψηλοί στόχοι

Η δύναμή μας δική σας. 

Μια μακρά περίοδος σχετικής οικονομικής ασφάλειας, κατά την οποία τη μεγαλύτερη αξία είχε η πληροφορία, αντικαθίσταται στις μέρες μας από ένα μεταβαλλόμενο και δυναμικό περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας, στο οποίο οι αξίες της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ειδικότερα δε στις ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Το τοπίο της ασφαλιστικής αγοράς αλλάζει προς αυτή την κατεύθυνση, με καταλύτη την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου Solvency II, των Πράξεων του Διοικητή και την εποπτεία εφαρμογής αυτών από την ΤτΕ. Οι αλλαγές αυτές διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο διαφάνειας και λειτουργίας για την ασφαλιστική αγορά και προεξοφλούν πως υπάρχει χώρος μόνο για αξιόπιστους και κεφαλαιακά ισχυρούς πρωταγωνιστές (εταιρείες και διαμεσολαβούντες) που θα βρίσκονται στο πλευρό του πελάτη, εκπληρώνοντας με συνέπεια τις υποχρεώσεις τους διαχρονικά.

Η Eurolife ERB Ασφαλιστική, με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και ισχυρή κερδοφορία, παραμένει σταθερά τα τελευταία χρόνια στην κορυφή της ασφαλιστικής αγοράς. Παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν, επιτύχαμε για μια ακόμη χρονιά με αύξηση της παραγωγής και διατήρηση των προ φόρων κερδών στα ιστορικά υψηλά επίπεδα του 2012.

Η εστίαση στο υγιές τεχνικό αποτέλεσμα, η ευαισθησία στο λειτουργικό κόστος και η αποτελεσματική διαχείριση επενδύσεων, συνέθεσαν, για μία ακόμη φορά, ισχυρή κερδοφορία για την εταιρεία, με αποτέλεσμα τα εποπτικά ίδια κεφάλαια των εταιρειών μας να υπερκαλύπτουν κατά 400% το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας, καθιστώντας τη Eurolife ERB μια αξιόπιστη και σίγουρη επιλογή για τους πελάτες της.

Πιστοί στη στρατηγική μας, παραμένουμε προσηλωμένοι στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας, παρέχοντάς προϊόντα υψηλής ποιότητας μέσα από Δίκτυα που προσθέτουν αξία. Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των καταναλωτών και δημιουργούμε σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες, που αποτελούν εργαλεία για τους συνεργάτες μας και λύσεις για τους πελάτες μας.

Συνεργαζόμαστε αρμονικά και παραγωγικά με περισσότερους από 1.500 επαγγελματίες διαμεσολαβούντες κι επενδύουμε στην εκπαίδευση, τις υποδομές και την υποστήριξή τους. Ταυτόχρονα, αξιοποιούμε την πολυετή εμπειρία μας ως πρωτοπόροι στο bankassurance και κατόπιν της συγχώνευσης του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με τη Eurobank τα προϊόντα μας θα διατίθενται και από το Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο της Eurobank.

Πιστεύουμε πως η εμπειρία και η πίστη στο θεσμό της αποταμίευσης των ανθρώπων του Δικτύου Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο της Eurobank, σε συνδυασμό με την ασφαλιστική τεχνογνωσία της Eurolife ERB Ασφαλιστικής, θα δώσουν προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας.

Στη Eurolife ERB Ασφαλιστική, θεωρούμε πως οι άνθρωποί μας, είναι το πολυτιμότερο μας κεφάλαιο. Και γι’ αυτό αξιοποιούμε τα ταλέντα και τους πόρους του Ομίλου μας σε τομείς εξειδίκευσης, ώστε να επιτύχουμε τις μεγαλύτερες δυνατές αποδόσεις και τα υψηλότερα δυνατά αποτελέσματα.

Πραγματοποιούμε βαθιές τομές, δημιουργώντας νέα οργανωτική δομή, που ακολουθεί τα διεθνή ασφαλιστικά πρότυπα, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών και εργασιών με τρόπο τέτοιο ώστε να αυξάνεται η λειτουργικότητα, η απόδοση και το αποτέλεσμα της ροής των εργασιών.

Δημιουργούμε νέες διευθύνσεις με προσανατολισμό στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε να επιβεβαιώνεται η επίτευξη του απώτερου στόχου μας: της όσο το δυνατόν πληρέστερης ικανοποίησης του πελάτη μας.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, να συνεχίσουμε να αφουγκραζόμαστε την αγορά, να δημιουργούμε τα προϊόντα εκείνα που θα δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους συνεργάτες μας και προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας και τα οποία θα στηρίζονται σε μια σοβαρή, ισχυρή και υγιή εταιρεία.

Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, έχουμε όμως τη γνώση, τη δύναμη, την όρεξη και την επιμονή να πετύχουμε ακόμα πιο ψηλούς στόχους!