ΕΥΔΑΠ: Η πρώτη εταιρεία Δημοσίου που βραβεύεται από το EBEN GR

Η βράβευση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας έγινε στο πλαίσιο των Responsible Management Excellence Awards. 

Με το βραβείο Silver βραβεύτηκε η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΥΔΑΠ, η πρώτη εταιρεία του Δημοσίου που λαμβάνει διάκριση, στην 11η εκδήλωση των Responsible Management Excellence Awards του EBEN GR, για την επιχειρηματική ηθική, την κοινωνική υπευθυνότητα και την εταιρική διακυβέρνηση.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ, αξιολογήθηκε με βάση το EBEN RME Model που περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης στους τομείς της επιχειρηματικής ηθικής και εταιρικής υπευθυνότητας και έλαβε, μετά από επιτυχημένη τεκμηρίωση της πλήρωσής τους, ειδική πιστοποίηση.

Το EBEN RME Model αποτελεί το μοναδικό στην Ελλάδα πιστοποιήσιμο μοντέλο επιχειρηματικής ηθικής και έχει επιλεχθεί ως ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα επιχειρηματικής αριστείας για τη διαμόρφωση του δείκτη DEX του γερμανικού Χρηματιστηρίου.

Στη διοργάνωση βραβεύτηκαν και έλαβαν πιστοποίηση συνολικά 15 εταιρείες, εκ των οποίων η ΕΥΔΑΠ είναι η πρώτη και μοναδική εταιρεία Δημοσίου που λαμβάνει διάκριση.