Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση στα κέρδη μετά φόρων

Ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ύψους 11,2 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Πίστης το 2015.

Αύξηση του συνόλου των οικονομικών της μεγεθών για το 2015 παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, «σε μία περίοδο όπου η παραγωγή του ασφαλιστικού κλάδου εκτιμάται ότι υποχώρησε κατά 5,8%», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία σημείωσε:

  • Αύξηση των κερδών προ φόρων κατά 6,6%, στα 16,1 εκατ. ευρώ έναντι 15,1 εκατ. ευρώ, το 2014.
  • Αύξηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων κατά 3,8%, στα 172,7 εκατ. ευρώ έναντι 166,3 εκατ. ευρώ, στην προηγούμενη χρήση.
  • Διαμόρφωση της καθαρής θέσης στα 81,1 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 13,3% ή 9,5 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την 31/12/2014.
  • Αύξηση του ενεργητικού της κατά 7,6%, στα 355,0 εκατ. ευρώ έναντι 329,8 εκατ. ευρώ της χρήσης 2014.
  • Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεών της κατά 7%, στα 250,8 εκατ. ευρώ έναντι 234,3 εκατ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης.
  • Αύξηση των επενδύσεων στα 271,1 εκατ. ευρώ έναντι 253,1 εκατ. ευρώ, το 2014.
  • Αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της κατά 1,5%, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης να ανέρχονται στις 405 έναντι 399, τον Δεκέμβριο του 2014.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Πίστη, από το 2009 έως και σήμερα, έχει πετύχει θεαματική αύξηση της παραγωγής της κατά 50% και διπλασιασμό του μεριδίου αγοράς της. Επιπρόσθετα, έχει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που της επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό και σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά.

Η εισηγμένη στο ΧΑ ασφαλιστική εταιρεία διαθέτει όλες τις απαιτούμενες υποδομές για την εφαρμογή της «Φερεγγυότητα ΙΙ», υπερκαλύπτοντας τα απαιτούμενα κεφαλαιακά κριτήρια της σχετικής οδηγίας.
Για τη χρήση 2015, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή.