Εξαγορά της ξενοδοχειακής μονάδας «Meli Palace» στην Κρήτη από τη Grivalia Hospitality

Εξαγορά της ξενοδοχειακής μονάδας «Meli Palace» στην Κρήτη από τη Grivalia Hospitality
Photo:

Το συγκεκριμένο ακίνητο αποτελεί το πρώτο ξενοδοχείο σε λειτουργία που εντάσσεται στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Grivalia Hospitality.

Την εξαγορά της ξενοδοχειακής μονάδας «Meli Palace» στην Κρήτη ανακοίνωσε σήμερα η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ, μέσω της τουριστικής της πλατφόρμας στην οποία διατηρεί 25% συμμετοχή, με την επωνυμία GrivaliaHospitality S.A.

Πιο συγκεκριμένα, η Grivalia Hospitality εξαγόρασε μέσω μίας κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας, τις μετοχές της εταιρείας Ελληνικό Παλάτι Α.Ε., η οποία κατέχει το 100% του ακινήτου στο οποίο έχει ανεγερθεί το ξενοδοχείο. Το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο βρίσκεται σε προνομιακή παραθαλάσσια τοποθεσία στα Μάλια Κρήτης, έχει 158 δωμάτια σε οικόπεδο 104 περίπου στρεμμάτων και είναι εκμισθωμένο σε επιφανή ξενοδοχειακό λειτουργό.

Για την απόκτηση των μετοχών ελευθέρων υποχρεώσεων και εξαιρουμένων λοιπών στοιχείων του ενεργητικού, καταβλήθηκε κατά την υπογραφή του συμφωνητικού τίμημα 9.000.000 ευρώ. Επίσης, έχει συμφωνηθεί επιπρόσθετο τίμημα 2.000.000 ευρώ καταβλητέο σε δόσεις μέχρι και το 2022, καθώς και τίμημα 2.000.000 ευρώ υποκείμενο στην εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων.

Το συγκεκριμένο ακίνητο αποτελεί το πρώτο ξενοδοχείο σε λειτουργία που εντάσσεται στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Grivalia Hospitality. Η Grivalia Hospitality συνεχίζει να αξιολογεί και να εξετάζει και άλλες επενδύσεις στον τουριστικό τομέα στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της για δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της, τους ανθρώπους της και τις τοπικές κοινωνίες.