Εξελέγη πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ ο Ευστάθιος Τσοτσορός

Ολοκληρώθηκε και τυπικά η αλλαγή στην ηγεσία της εταιρείας.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του, αποφάσισε τη συγκρότησή του σε Σώμα.

Αναλυτικά:

Α. Εκτελεστικά Μέλη:

• Ευστάθιος Τσοτσορός, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

• Ανδρέας Σιάμισιης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

• Ιωάννης Ψυχογυιός, Σύμβουλος

• Γεώργιος Αλεξόπουλος, Σύμβουλος.

Β. Μη Εκτελεστικά Μέλη:

• Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας, Σύμβουλος

• Γεώργιος Γρηγορίου, Σύμβουλος

• Δημήτριος Κοντοφάκας, Σύμβουλος

• Βασίλειος Κουνέλης, Σύμβουλος

• Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος, Σύμβουλος

• Παναγιώτης Οφθαλμίδης, Σύμβουλος – εκπρόσωπος των εργαζομένων

• Θεόδωρος Πανταλάκης, Σύμβουλος – εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας

• Σπυρίδων Παντελιάς, Σύμβουλος – εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας

• Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος Σύμβουλος – εκπρόσωπος των εργαζομένων