Εξωδικαστικός μηχανισμός και νόμος Κατσέλη στο τραπέζι των θεσμών

Εξωδικαστικός μηχανισμός και νόμος Κατσέλη στο τραπέζι των θεσμών

Νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών για τις αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό και το νόμο Κατσέλη.

Οι αλλαγές στο νόμο Κατσέλη καθώς και οι βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό αναμένεται ότι θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων την Τρίτη των τεχνικών κλιμακίων κυβέρνησης και θεσμών.

Στόχος των όποιων παρεμβάσεων στο νόμο Κατσέλη είναι η αποτροπή των στρατηγικά κακοπληρωτών στο να βρίσκουν καταφύγιο στο νόμο, αλλά και η απλούστευση των διαδικασιών υπαγωγής, όσων πληρούν τις προϋποθέσεις.

Στο πλαίσιο «θωράκισης» του νόμου Κατσέλη οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να αίρεται υποχρεωτικά το τραπεζικό απόρρητο, όχι μόνο όσων θα αιτηθούν την προστασία του νόμου, αλλά και εκείνων που έχουν ήδη υπαχθεί ή βρίσκονται στα στάδια της προδικαστικής διαδικασίας. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν ο οφειλέτης έχει πραγματική οικονομική αδυναμία ή την προφασίζεται.

Επίσης, την προστασία από τα καταδιωκτικά μέτρα των πιστωτών θα χάνουν όσοι αναβάλλουν την δικάσιμο της αίτησής τους, καθώς μετά από δύο αναβολές θα γίνεται έλεγχος για το εάν πράγματι ο αιτών πληροί τα κριτήρια του νόμου και εάν όχι, θα αποπέμπεται αυτομάτως από αυτόν.