ΦΑΓΕ: Από αγορές του εξωτερικού το 72% των πωλήσεων

ΦΑΓΕ: Από αγορές του εξωτερικού το 72% των πωλήσεων

Η κρίση οδηγεί την εταιρεία στο να κρατά μικρό καλάθι για την εγχώρια αγορά.

Έσπασαν για πρώτη φορά το φράγμα του 70% οι πωλήσεις εξωτερικού της ΦΑΓΕ, για το πρώτο εξάμηνο του 2013. Συγκεκριμένα κάλυψαν το 71,9% των συνολικών πωλήσεων έναντι 68,4% το πρώτο εξάμηνο του 2012. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων σε μεγάλες αγορές, όπως αυτή των ΗΠΑ, όπου οι πωλήσεις βελτιώθηκαν κατά 7,1%, και της Ιταλίας (αύξηση 36,9%), αλλά και στην μείωση των πωλήσεων στο εσωτερικό κατά 9%.

Η τελευταία οφείλεται τόσο στην ύφεση όσο και στην επιλογή της ίδιας της ΦΑΓΕ – σύμφωνα με έκθεση της διοίκησης της- να προχωρήσει σε «ξεσκαρτάρισμα» από ασυνεπείς και επισφαλείς πελάτες.

Σε μία επίσης κομβική αγορά για την ΦΑΓΕ, αυτή της Μεγάλης Βρετανίας, οι πωλήσεις της μειώθηκαν μόνο κατά 2,2%, δείχνοντας στοιχεία αντοχής απέναντι στην Chobani, η οποία πέρασε πρόσφατα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Διαβάστε σχετικά: Chobani: Μια εταιρεία φαινόμενο

Σε οικονομικό επίπεδο οι πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου της ΦΑΓΕ διαμορφώθηκαν σε 209,4 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση κατά 2,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012, ενώ τα αποτελέσματα ήταν ζημιογόνα (8,5 εκατ. ευρώ) κυρίως λόγω της αύξησης στις τιμές πρώτης ύλης αλλά και των χρηματοοικονομικών εξόδων για την μεταφορά της έδρας από την Αθήνα στο Λουξεμβούργο.

Διαβάστε ακόμη: Starbucks και ελληνικό γιαούρτι μαζί από το 2014