Φάκελος ενοίκια: Ποιους θα αφορούν οι προαιρετικές μειώσεις 30%- Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις

Φάκελος ενοίκια: Ποιους θα αφορούν οι προαιρετικές μειώσεις 30%- Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις
Photo: pixabay.com
Όλα όσα προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο.

Χιλιάδες ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων θα μπορούν να συνάψουν συμφωνίες για μειώσεις ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% θα μπορούν να συνάπτουν για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο με τους ενοικιαστές τους, σύμφωνα με διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του νέου πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή την Παρασκευή.

Οι μειώσεις θα αφορούν επαγγελματικές μισθώσεις στις οποίες ενοικιαστές είναι επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες που εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά και τους μήνες Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο 2020, λόγω κορωνοϊού.

Θα αφορούν ακόμη μισθώσεις κύριας κατοικίας στις οποίες ενοικιαστές είναι εργαζόμενοι σε πληττόμενες επιχειρήσεις, με ανασταλείσες συμβάσεις εργασίας, καθώς επίσης και μισθώσεις κατοικιών κατά τις οποίες τα ενοίκια καταβάλλονται για τις στεγαστικές ανάγκες τέκνων που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ μακριά από τον τόπο διαμονής των γονέων τους, εφόσον τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονέων είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση πληττόμενη οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.

Η μείωση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ενοικίου κύριας κατοικίας θα μπορεί να παρασχεθεί επίσης και στους ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, αρχής γενομένης από το μήνα Οκτώβριο 2020.

Με τις νέες διατάξεις του νομοσχεδίου το νέο τοπίο για τα «κουρεμένα» ενοίκια που θα εφαρμόζεται έως το τέλος του έτους διαμορφώνεται ως εξής:

– Παρατείνεται και για τον Σεπτέμβριο η παρεχόμενη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος:

α. στους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν συνάψει συμβάσεις επαγγελματικής μίσθωσης, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν προκειμένου να ασκήσουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες

β. στους ενοικιαστές κύριας κατοικίας, που είναι εργαζόμενοι σε πληττόμενες επιχειρήσεις εφόσον έχουν ανασταλεί προσωρινά οι συμβάσεις εργασίας τους, λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού

γ. σε συμβάσεις μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου- εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού και του έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας,

δ. στους μισθωτές κύριας κατοικίας που είναι ναυτικοί, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή.

– Θεσπίζεται η επιδοτούμενη προαιρετική μείωση των ενοικίων. Η μείωση του ενοικίου, για να επιδοτηθεί από το δημόσιο, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%. Η προαιρετική  μείωση θεσπίζεται για την περίοδο από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο για επαγγελματική στέγη, κύρια κατοικία εργαζόμενων ή φοιτητική κατοικία ή κατοικία ναυτικών που έχουν πληγεί από την κρίση του κορωνοϊού.

– Οι ιδιοκτήτες ακινήτων κερδίζουν επιστροφή του 30% της μείωσης του ενοικίου μέσω συμψηφισμού με φορολογικές υποχρεώσεις. Εξαιρούνται οι δόσεις ρυθμισμένων οφειλών.

– Δεν θα θεωρείται εισόδημα και δεν θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης το ποσό του μισθώματος που δεν θα εισπράξει, λόγω συμφωνίας για μείωση ενοικίου.

Οι προϋποθέσεις

Για να ισχύσουν οι μειώσεις των ενοικίων τουλάχιστον κατά 30%, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος τύπος, σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις μισθώσεων πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  • Να υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.
  • Να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη τροποποιητική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στο TAXISnet. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει να αναγραφεί το νέο συμφωνηθέν μειωμένο ενοίκιο για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020.
  • Να γίνει αποδεκτή από τον ενοικιαστή η υποβληθείσα τροποποιητική δήλωση.
  • Το συμφωνηθέν μειωμένο ενοίκιο να καταβάλλεται στην ώρα του.