Fitch για ελληνικές τράπεζες: Εντείνονται οι πιέσεις, παρά την πρόοδο – Στο 5% τα ΝPEs το 2023

Fitch για ελληνικές τράπεζες: Εντείνονται οι πιέσεις, παρά την πρόοδο – Στο 5% τα ΝPEs το 2023
epa03669125 (FILE) A file photo dated 08 December 2011 shows an exterior view of the offices of Fitch Ratings in New York, New York, USA. Reports state on 19 April 2013 that the Fitch rating agency has stripped Britain of its top triple-A rating. EPA/JUSTIN LANE Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Όπως επισημαίνει ο αμερικανικός οίκος, μετά τα καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα το 2022, το λειτουργικό κέρδος, εν συνόλω, θα διατηρηθεί κοντά στο 2% επί των RWA.

Σημαντική βελτίωση σε ό,τι αφορά τον ελληνικό τραπεζικό τομέα, που τα τελευταία δύο χρόνια, παρά τις παρατεταμένες επιπτώσεις της πανδημίας, έχει βελτιώσει τα πιστωτικά του μεγέθη, διαπιστώνει η Fitch Ratings.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει ο αμερικανικός οίκος, μετά τα καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα το 2022, το λειτουργικό κέρδος, εν συνόλω, θα διατηρηθεί κοντά στο 2% επί των RWA, παρά τα χαμηλότερα κέρδη από εμπορικές δραστηριότητες, δεδομένου ότι οι ζημίες από τις τιτλοποιήσεις, όταν οι τράπεζες ολοκληρώσουν την εξυγίανση του ισολογισμού τους φέτος, θα είναι μικρές. 

Ως εκ τούτου, ο δείκτης των NPEs θα συνεχίσει να βαίνει μειούμενος, αγγίζοντας το 5% έως το τέλος του  2023 (εκτιμάται ότι θα είναι 7% στο τέλος του 2022) 

Οι θετικές προοπτικές της Fitch για δύο ελληνικές τράπεζες αντικατοπτρίζουν την προσδοκία για πρόσθετη εξυγίανση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων και βελτίωση της κερδοφορίας, γεγονός που θα μειώσει περαιτέρω το επίπεδο κεφαλαίου τους που βαρύνεται από προβληματικά περιουσιακά στοιχεία. 

Ωστόσο, οι κίνδυνοι θα ενταθούν λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, ενώ οι επαναλαμβανόμενες χρεώσεις απομείωσης δανείων θα παραμείνουν υψηλές, περίπου στις 65 μ.β των ακαθάριστων δανείων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Από την άλλη, ο σχηματισμός νέων κόκκινων δανείων θα είναι διαχειρίσιμος, δεδομένων της στήριξης από την κυβέρνηση και της μακροοικονομικής ανθεκτικότητας της Ελλάδας, λαμβανομένων υπόψη των τομέων του τουρισμού και των ακινήτων. Ωστόσο, οι νέοι δυσμενείς κραδασμοί στην ελληνική οικονομία που επηρεάζουν την οικονομική ανάκαμψη και, τελικά, οι προοπτικές των τραπεζών αποτελούν καθοδικούς κινδύνους, αναφέρει η Fitch.

Πιστωτική επέκταση και κερδοφορία

Σύμφωνα με τη Fitch, tα υψηλότερα επιτόκια, η πιστωτική επέκταση, η μεγαλύτερη συνεισφορά από το χαρτοφυλάκιο του χρέους και οι πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους θα συμβάλουν θετικά στη δημιουργία κερδών για τις τράπεζες το 2023. Τα νέα δάνεια θα πρέπει να επικεντρώνονται στις επιχειρήσεις και να υποστηρίζονται από προγράμματα της ΕΕ και τις υψηλότερες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης. Η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη χαμηλότερη του αναμενόμενου αύξηση των νέων δανείων, τις έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις στις νέες δανειοδοτήσεις προς επιχειρήσεις ή την επιτάχυνση του επιτοκίου μετακύλισης στις καταθέσεις λιανικής.

Βελτίωση των αποθεμάτων ασφαλείας 

Τα κεφαλαιακά αποθέματα είναι πιθανό να ενισχυθούν με τη δημιουργία κερδών, ενώ οι επιπτώσεις από τις αναπροσαρμογές της αγοράς στο χαρτοφυλάκιο χρέους θα πρέπει να παραμείνουν συγκρατημένες, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις αντιστάθμισης κινδύνου των τραπεζών και την αναταξινόμηση τέτοιων χαρτοφυλακίων σε διακρατούμενα μέχρι τη λήξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Υπό το πρίσμα της καλύτερης κεφαλαιακής θέσης, οι τράπεζες σχεδιάζουν να επαναλάβουν τη διανομή μερισμάτων το 2023-2024. Οι πιέσεις στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων ή η δημιουργία χαμηλότερων κερδών σε περίπτωση ύφεσης στην Ελλάδα θα μπορούσαν να θέσουν εν αμφιβόλω την ενίσχυση των κεφαλαίων των τραπεζών.

Εξυγίανση χρέους

Η αύξηση των καταθέσεων και η επαναλαμβανόμενη καταφυγή στις κεφαλαιαγορές, παρά το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης, θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη ρευστότητα των τραπεζών. Το πρόγραμμα TLTRO της ΕΚΤ παραμένει φθηνή πηγή χρηματοδότησης για τις τράπεζες, παρά την πρόσφατη αλλαγή σε ό,τι αφορά τις συνθηκές. Η αστάθεια που επικρατεί στην αγορά, από την άλλη, θα μπορούσε να συμβάλει στην καθυστέρηση σε ό,τι αφορά τις εκδόσεις μη εξασφαλισμένων χρεών, συμπεριλαμβανομένης της συσσώρευσης αποθεμάτων χρέους εξυγίανσης που θα λήγουν μέχρι το τέλος του 2025.