Fitch Ratings: Credit positive για τις ελληνικές τράπεζες η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Πρόοδο  σημειώνουν οι ελληνικές τράπεζες σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των κόκκινων δανείων, σύμφωνα με τη Fitch Ratings

H πρόοδος που σημειώνουν οι ελληνικές τράπεζες σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των κόκκινων δανείων μέσω του προγράμματος της κυβέρνησης «Ηρακλής» αποτελεί credit positive, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο αμερικανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings σε ανάλυσή του για τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Οι τιτλοποιήσεις θα μπορούσαν να μειώσουν δραστικά την ευπάθεια των τραπεζικών κεφαλαίων έναντι του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ παράλληλα θα περιστείλουν την ανάγκη για αυξημένες προβλέψεις έναντι επισφαλειών. Όπως αναφέρει η Fitch Ratings, στις επόμενες αξιολογήσεις των ελληνικών τραπεζών θα ληφθούν υπόψη η αποκλιμάκωση του κινδύνου, καθώς επίσης και η επιδείνωση του λειτουργικού περιβάλλοντος ως απότοκο της πανδημικής κρίσης του κορωνοϊού.

Οι τιτλοποιήσεις, πλέον, θα πρέπει να αντισταθμίζουν τις εισροές των νέων, μη εξυπηρετούμενων δανείων που σχετίζονται με την πανδημία. Σύμφωνα με τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης, ο σχετικός δείκτης αναμένεται να μειωθεί μέχρι το τέλος του 2021 στο 30%, από το 36% όπου βρισκόταν στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2020.

Ευπάθειες

Ωστόσο, οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να είναι εκτεθειμένες στα κόκκινα δάνεια, δεδομένων των κεφαλαιακών πιέσεων που δέχονται αλλά και του τρέχοντος προβληματικού λειτουργικού περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθετες ενέργειες εκ μέρους των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σε συνδυασμό με την εξεύρεση λύσεων που ταλανίζουν τον κλάδο, συμπεριλαμβανομένης της χρονικής επέκτασης του σχεδίου «Ηρακλής», όπως έχει προαναγγείλει από βήματος της Βουλής ο αρμόδιος υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, θα επιταχύνουν την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος στη χώρα μας.

Alpha Bank

H Alpha Bank (CCC+) στις 22 Φεβρουαρίου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση δεσμευτικής συμφωνίας με την Davidson Kempner για την πώληση του 80% της Cepal αλλά και του 51% των mezzanine και junior ομολόγων του project Galaxy, ύψους 10,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τη Fitch Ratings, αυτή η συμφωνία θα μειώσει τον δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 24% (συμπεριλαμβανόμενων των senior ομολόγων), από 43% στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2020. Η τράπεζα θα συνεχίσει να έχει στη κατοχή της όλα τα senior ομόλογα που τελούν υπό την εγγύηση του προγράμματος «Ηρακλής», αλλά και 5% από ομόλογα μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας mezzanine και junior. Τα υπόλοιπα ομόλογα θα διατεθούν στους μετόχους. Αυτή η συμφωνία υποδηλώνει ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών για τις ελληνικές τράπεζες είναι ζωηρό, παρά την πανδημία.

Η Alpha Bank, όπως και οι υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, θα πραγματοποιήσουν διαρθρωτικές αλλαγές, προτού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των τιτλοποιήσεων, για την αποφυγή πρόκλησης dilution από την ενεργοποίηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων (DTC) και την αναγνώριση ζημιών επί των συναλλαγών. Ο συνδυασμένος αντίκτυπος στο κεφάλαιο από την προαναφερθείσα συναλλαγή υπολογίζεται στις 280 μονάδες βάσης, κάτι που θα επηρεάσει τον pro-forma κεφαλαιακό δείκτη, ο οποίος βρισκόταν στο 15,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 (λαμβανομένων υπόψη τα κέρδη 9Μ20). Ο εξωπορισμός (outsourcing) σε ό,τι αφορά τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων επίσης θα βελτιώσει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των ελληνικών τραπεζών μεσοπρόθεσμα, σε συνδυασμό με άλλες πρωτοβουλίες.

Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς (CCC) επίσης σημειώνει πρόοδο, καθώς ολοκλήρωσε διαρθρωτικές αλλαγές εν όψει δύο πολύ σημαντικών τιτλοποιήσεων που τελούν υπό σχεδιασμό. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η τράπεζα αναμένεται να τιτλοποιήσει και να πωλήσει μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, κάτι που αναμένεται να μειώσει τα NPLs στο 37%, από 48% στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020. Η Πειραιώς, πέραν των προαναφερομένων, στα τέλη του 2021 υπογραμμίζει την πιθανότητα να υπάρξει η πώληση τιτλοποιημένων απομειούμενων δανείων ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα (CCC+) πρόσφατα υπέβαλε αίτημα για να υπαχθεί στο πρόγραμμα «Ηρακλής». Σε αυτό το πλαίσιο έχει εκκινήσει τις διαδικασίες για την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αναμένεται να μειώσουν τον αντίστοιχο δείκτη στο 15%, από 29% τον Σεπτέμβριο του 2020. Αντίθετα με τις άλλες ελληνικές συστημικές τράπεζες, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δεν πρόκειται να αναδιαρθρώσει την εταιρική δομή της άμεσα, καθώς τα προ της απομείωσης κέρδη θα καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της κεφαλαιακής επίπτωσης της συναλλαγής.

Eurobank

Η Eurobank (B-/Negative) τιτλοποίησε τον Ιούνιο του 2020 μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, μειώνοντας τον αντίστοιχο δείκτη στο 15%, από 29% στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2020.