FIVE IN A ROW: Οι δέκα πρωταθλητές της πενταετίας στη λίστα Most Admired Companies

FIVE IN A ROW: Οι δέκα πρωταθλητές της πενταετίας στη λίστα Most Admired Companies
Βρίσκονται για πέντε συνεχόμενα χρόνια στους top 20 της λίστας των επιχειρήσεων με την καλύτερη φήμη στην Ελλάδα, και σας τους παρουσιάζουμε.

Φέτος συµπληρώθηκαν πέντε χρόνια από τότε που για πρώτη φορά το Fortune, σε συνεργασία µε την KPMG, ανέδειξε τις Πιο αξιοθαύµαστες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτά τα χρόνια η λίστα Most Admired Companies εδραιώθηκε ως η µεγαλύτερη έρευνα για την εταιρική φήµη στη χώρα µας, και µάλιστα σε µια περίοδο τεράστιας οικονοµικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης.

Είναι µια λίστα-σηµείο αναφοράς, που εµπεδώνει τη σταθερή µας πεποίθηση ότι στην Ελλάδα υπάρχει επιχειρηµατικότητα υποδειγµατική, µε καινοτοµία, εξωστρέφεια, εταιρική υπευθυνότητα. Τι σηµαίνει, όµως, «αξιοθαύµαστη εταιρεία» στον 21ο αιώνα και πόσο σηµαντική είναι η εταιρική φήµη στις µέρες µας;

Όταν το 2015, ακολουθώντας τα κριτήρια και τη µεθοδολογία της αµερικανικής έκδοσης του Fortune, «τρέξαµε» για πρώτη φορά την έρευνα προκειµένου να αναδείξουµε τις Most Admired Companies στην Ελλάδα, διαπιστώσαµε ότι στη συνείδηση των ανθρώπων της αγοράς η εταιρική φήµη δεν συνδέεται τόσο µε την οικονοµική ευρωστία, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να µπει µια εταιρεία στο δείγµα της έρευνας, όσο κυρίως µε το κοινωνικό της αποτύπωµα και τον τρόπο που αυτό αποτυπώνεται στη συνείδηση της κοινωνίας. Πώς, δηλαδή, οι επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες και δράσεις µιας εταιρείας που αφορούν τους εργαζοµένους, την καινοτοµία, την οικονοµία, την κοινωνία, το περιβάλλον, και τον τρόπο που καταγράφονται στο συλλογικό υποσυνείδητο µε θετικό πρόσηµο.

Το πόσο βαραίνει στη συνείδηση όλων των stakeholders η εταιρική φήµη αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι κάθε χρόνο αναγκαζόµαστε να υπενθυµίζουµε στους top scorers που συχνά επικεντρώνονται στη θέση κατάταξής τους στο top 20 ότι δεν είναι το Fortune που αναδεικνύει µια εταιρεία στην κορυφή, αλλά, αντίθετα, είναι το perception που έχουν τα στελέχη της αγοράς που τις ψηφίζουν και ο σεβασµός που οι εταιρείες αυτές έχουν κατακτήσει. Είναι οι άνθρωποι της αγοράς, πρωτίστως του κλάδου τους στην πρώτη φάση, και στη συνέχεια ανεξαρτήτως κλάδου στη δεύτερη, που συµµετέχουν στην έρευνα και ψηφίζουν.

Τι αντικατοπτρίζει η διάκριση αυτή; 

Οι εταιρείες που αναδεικνύονται αυτά τα πέντε χρόνια top scorers, πέρα από την ευρωστία των οικονοµικών µεγεθών τους, έχουν χτίσει σε βάθος χρόνου δύο πράγµατα: brand awareness και θετικό perception. Δράσεις-κλειδιά που στέλνουν µια εταιρεία στην κορυφή, µε βάση τα εννέα κριτήρια αξιολόγησης, είναι καινοτοµία, διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, διαχείριση εταιρικών πόρων, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, οικονοµική ευρωστία, εξωστρέφεια, ανταγωνιστικότητα, µακροπρόθεσµη επενδυτική αξία, ποιότητα προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών. Σε µια εποχή που η πληροφορία, το χρήµα, η γνώση, η τεχνολογία κινούνται µε απίστευτη ταχύτητα, µε τις επιχειρήσεις στην πλειονότητά τους να αναπτύσσουν υπερεθνική δραστηριότητα, δεν υπάρχει µεγαλύτερη δικαίωση όταν οι άνθρωποι της αγοράς και ο ίδιος ο ανταγωνισµός, σε επιβραβεύουν.

Μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια η έρευνα έγινε θεσµός. Φέτος, παράλληλα µε τις εταιρείες που διακρίθηκαν για το 2019, γιορτάζουµε τις πρωταθλήτριες εταιρείες που και τα πέντε αυτά χρόνια, από το 2015 έως και το 2019, σκοράρουν στο Top 20 των MAC.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ

Για τις εταιρείες που κατατάσσονται στην πρώτη πεντάδα της λίστας, τα κυρίαρχα κριτήρια είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (κορυφαία κριτήρια ανά εταιρεία). Μελετώντας τις εταιρείες που αναδείχθηκαν ως οι καλύτερες ανά κλάδο, το κορυφαίο κριτήριο για το διάστημα 2015-2018 είναι η οικονομική ευρωστία, ενώ για το 2019 το κριτήριο αυτό είναι τα χαρακτηριστικά και ποιότητα διοίκησης. Νομίζω ότι η μεταβολή κριτηρίων μιλάει από μόνη της. Επίσης, για τις κυρίαρχες εταιρείες του κλάδου της βιομηχανίας το κριτήριο που αναδεικνύεται πρώτο τις περισσότερες χρονιές είναι η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Είναι αξιοσημείωτο ότι για τον κλάδο του εμπορίου, το κριτήριο είναι η καινοτομία, ενώ στους υπόλοιπους κλάδους, δεν παρατηρείται ανάλογη τάση για συγκεκριμένο κριτήριο.

Ποια είναι όμως, κατά τη γνώμη των ίδιων των επικεφαλής των επιχειρήσεων τα χαρακτηριστικά που τις ξεχωρίζουν και πόσο σημαντική είναι η εταιρική φήμη στις μέρες μας;

Μιχάλης Τσαµάζ

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Όµιλος ΟΤΕ

O Όµιλος ΟΤΕ είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Είναι η κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας και καταλύτης ψηφιακής ανάπτυξης. Όραµά µας είναι µε την τεχνολογία και την καινοτοµία να δηµιουργούµε έναν κόσµο καλύτερο για όλους. Το χαρακτηριστικό που µας ξεχωρίζει και µας βοηθά να υλοποιήσουµε το όραµά µας είναι η σταθερή µας προσήλωση στους τρεις πυλώνες της βιώσιµης ανάπτυξης: οικονοµική ευρωστία, ενεργός ρόλος στην οικονοµία και την κοινωνία, υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον.

Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την επιχειρηµατική στρατηγική του Οµίλου ΟΤΕ. ∆ιέπει όλη µας τη λειτουργία: από τα προϊόντα που διαθέτουµε για τους πελάτες µας, µέχρι τη διαφάνεια στις συναλλαγές µε τους συνεργάτες µας. Από τη θωράκιση των οικονοµικών µας επιδόσεων, µέχρι τη συµβολή µας στην κοινωνία και τις πρωτοβουλίες µας για την προστασία του περιβάλλοντος. Τα υγιή χρηµατοοικονοµικά µας µας επιτρέπουν να συνεχίζουµε τις επενδύσεις στα δίκτυα νέας γενιάς. Με επενδύσεις άνω των 2 δισ. € τα τελευταία έξι χρόνια και επενδυτικό πλάνο ύψους 2 δισ. € έως το 2022 σε οπτικές ίνες και δίκτυα νέας γενιάς κινητής, υλοποιούµε το µεγαλύτερης έκτασης έργο αναβάθµισης τηλεπικοινωνιακών υποδοµών των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα. Χτίζουµε τις λεωφόρους της νέας ψηφιακής κοινωνίας και αναβαθµίζουµε το τεχνολογικό προφίλ της χώρας µας.

Αναπτύσσουµε νέες υπηρεσίες και προηγµένα ψηφιακά εργαλεία που κάνουν την καθηµερινότητα των πελατών µας πιο εύκολη και βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν.

Οι άνθρωποί µας είναι η δύναµη πίσω από τη στρατηγική µας. Επενδύουµε στους ανθρώπους µας, εξελίσσοντας τις δεξιότητές τους, για να µπορούν να ανταποκριθούν στις αυξηµένες ανάγκες της νέας ψηφιακής εποχής.

Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα µας σήµερα και αποτελούν τα βασικά συστατικά πίσω από τις αξίες του brand COSMOTE.

Πιστεύω ότι η βιώσιµη ανάπτυξη είναι το κλειδί και για την εταιρική φήµη. Λειτουργώντας και καινοτοµώντας προς όφελος της οικονοµίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, είναι κάτι που ο κόσµος και η αγορά αναγνωρίζουν. Η σταθερή αναγνώρισή µας στη λίστα Most Admired Companies µάς ενθαρρύνει να συνεχίσουµε µε το ίδιο πάθος, πίστη και δέσµευση, να δηµιουργούµε έναν καλύτερο κόσµο για όλους µε όχηµα την τεχνολογία.

Xρήστος Xαρπαντίδης

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Παπαστράτος

Αν εξετάσει κανείς την ιστορία της Παπαστράτος, θα διαπιστώσει πως υπάρχει µια σταθερότητα, µια συνέπεια στον τρόπο που λειτουργούµε. Η ηγετική µας θέση στον κλάδο, η διαχρονική συνεισφορά µας στην εθνική οικονοµία, η σηµαντική ενίσχυση στην απασχόληση κάνουν την Παπαστράτος να αποτελεί εδώ και 9 δεκαετίες έναν πυλώνα σταθερότητας και ανάπτυξης. Όµως όλα αυτά είναι τα αποτελέσµατα. Η ουσία, η κινητήριος δύναµη, βρίσκεται στη δέσµευσή µας να διαγράφουµε µια συνεχή, αδιάκοπη πορεία προς το καλύτερο, για τους εργαζοµένους µας, προς το καλύτερο για την κοινωνία.

Σήµερα, περισσότερο ίσως από ποτέ άλλοτε, είµαστε περήφανοι γιατί τα οφέλη αυτής της ειλικρινούς διάθεσης που έχουµε επηρεάζουν ακόµη περισσότερους ανθρώπους. Αναγνωρίζοντας ότι τα συµβατικά τσιγάρα είναι το πρόβληµα, θελήσαµε να γίνουµε µέρος της λύσης του. Το καταφέραµε ξεπερνώντας τον ίδιο µας τον εαυτό. Αλλάξαµε τα πάντα, για πάντα, µέσα από τον ριζικό εταιρικό µας µετασχηµατισµό. Με οδηγό το όραµά µας για ένα Smoke-Free µέλλον, σταµατήσαµε οριστικά να παράγουµε τσιγάρα και περάσαµε σε µια νέα εποχή, τοποθετώντας στο κέντρο την καινοτοµία. Είναι αυτός ο µετασχηµατισµός και η νέα κουλτούρα που συνδυάζει την τόλµη µε την ευθύνη, η οποία φέρνει την Παπαστράτος σε αυτή την ξεχωριστή θέση. Μια κουλτούρα που µέσα στα χρόνια της κρίσης έγινε ακόµη πιο αισθητή στον επιχειρηµατικό κόσµο και την κοινωνία.

Η φήµη παραµένει εξαιρετικά σηµαντική για τη λειτουργία κάθε οργανισµού. Για ορισµένες, ωστόσο, εταιρείες αποτελεί «βάρος». Τους δηµιουργεί άγχος να «χτίσουν» τη δηµόσια εικόνα τους, αγωνία να κινηθούν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσµατικά σε επίπεδο επικοινωνίας. Για εµάς τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Η φήµη δεν ήταν και δεν είναι αυτοσκοπός. Αντιλαµβανόµαστε την εικόνα της Παπαστράτος ως την αντανάκλαση της πραγµατικής µας ταυτότητας στην αγορά και την κοινωνία. Ένας βασικός λόγος που είµαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη σταθερή θέση µας στις πιο αξιοθαύµαστες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, είναι το γεγονός ότι αυτή η λίστα του Fortune καταρτίζεται από την ίδια την αγορά µε συγκεκριµένα κριτήρια, µετρήσιµα στοιχεία που δεν αφορούν µόνο τις οικονοµικές επιδόσεις, αλλά και το αποτύπωµα που αφήνουµε πίσω µας.

Το τελευταίο, ο αντίκτυπος δηλαδή της Παπαστράτος στην κοινωνία, έχει για εµάς καταλυτικό ρόλο. Είναι η πυξίδα µας σε αυτή την πορεία. Για την οικονοµία, την απασχόληση, τους εργαζοµένους µας, τους καπνοκαλλιεργητές, τους ευάλωτους συµπολίτες µας. Στο τέλος της ηµέρας για την ίδια µας τη χώρα.

Αλέξανδρος ∆ανιηλίδης

∆ιευθύνων Σύµβουλος, Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αποτελεί για περισσότερο από µισό αιώνα ένα θετικό κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας, η µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και εµπορίας µπίρας της χώρας. Ακολουθώντας ένα µοντέλο βιώσιµης ανάπτυξης, η εταιρεία λειτουργεί µε βάση τις αρχές της κυκλικής οικονοµίας, τη βέλτιστη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη µείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώµατος, παράγοντας αξία για τη χώρα µας, τις τοπικές κοινωνίες, τους εργαζοµένους της και το περιβάλλον. Η συνεισφορά της εταιρείας µας µε 620 εκατ. ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας και η υποστήριξη συνολικά 21.000 άµεσων, έµµεσων και επαγόµενων θέσεων εργασίας αποδεικνύουν ξεκάθαρα τη σηµασία της στην ελληνική οικονοµία. Παράλληλα, η εταιρεία αποτελεί έναν από τους πιο συνεπείς επενδυτές στην Ελλάδα. Μόνο κατά την περίοδο της κρίσης (2010-2017) η Αθηναϊκή Ζυθοποιία στήριξε την ελληνική οικονοµία µε επενδύσεις που έφτασαν τα 142 εκατ.€, ενώ συνεχίζει δυναµικά το πρόγραµµα επενδύσεών της µε µεγάλη έµφαση στις εξαγωγές, τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεών της και τη χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και την καινοτοµία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Την ίδια στιγµή, η εταιρεία µας υποστηρίζει ενεργά και σταθερά την κοινωνία υλοποιώντας προγράµµατα που ενισχύουν την επιχειρηµατικότητα, την εκπαίδευση και τη µεταφορά τεχνογνωσίας, ενώ εστιάζουµε σηµαντικά στον πρωτογενή τοµέα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα για το τελευταίο αποτελεί το πρόγραµµα συµβολαιακής καλλιέργειας κριθαριού, που είναι το µεγαλύτερο στη χώρα και έχει δηµιουργήσει προστιθέµενη αξία που ξεπερνά τα 80 εκατ. ευρώ, αλλά και 800 νέες θέσεις εργασίας, κυρίως στον αγροτικό τοµέα.

Είναι ξεκάθαρο ότι η καλή εταιρική φήµη αποτελεί πλέον ένα πολύ σηµαντικό περιουσιακό στοιχείο για κάθε εταιρεία και άρα το χτίσιµό της, µέσα από την ενίσχυση του θετικού κοινωνικού αποτυπώµατος, είναι στις µέρες µας σηµαντική προτεραιότητα για την πλειονότητα του επιχειρηµατικού κόσµου. Εµείς αντιλαµβανόµαστε τη θετική µας επίδραση στην οικονοµία και την κοινωνία ως βασική µας υποχρέωση, ενώ παράλληλα την εισπράττουµε και ως απαίτηση τόσο των εργαζοµένων όσο και των καταναλωτών µας. Το σύνολο των δράσεων και των δραστηριοτήτων µας συνοψίζεται στη φράση «Παράγουµε ένα Καλύτερο Αύριο». ​

Γιάννης Παπαχρήστου 

Γενικός ∆ιευθυντής Ελλάδας και Κύπρου, Coca-Cola Τρία Έψιλον

Το όραµα, οι αξίες και το πάθος µας είναι το τρίπτυχο που κάνει την Coca-Cola Τρία Έψιλον να ξεχωρίζει στα µάτια των ανθρώπων της, των συνεργατών της και της κοινωνίας ευρύτερα. Είµαστε µια εταιρεία που γεννήθηκε στην Ελλάδα πριν από 50 χρόνια και ως µία από τις σηµαντικότερες βιοµηχανικές επιχειρήσεις της χώρας αποδεχόµαστε τον ρόλο µας στην ανάπτυξη του τόπου µας. Η αξία που δηµιουργούµε µένει στην Ελλάδα µέσα από την παραγωγική µας δραστηριότητα, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές, τις καινοτοµίες και τις θέσεις εργασίας που δηµιουργούµε.

Το όραµά µας είναι να αποτελούµε για τους πελάτες µας έναν 24/7 total beverage partner µε πλούσιο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που προσφέρει επιλογές σε όλες τις περιστάσεις κατανάλωσης κάθε ηµέρας. Οι αξίες µας είναι η πυξίδα για τη βιώσιµη ανάπτυξή µας. ∆ίνουµε έµφαση στην προϊοντική καινοτοµία για την ανάπτυξη της αγοράς µας, στην ενδυνάµωση και ανάπτυξη των ανθρώπων µας, στην αριστεία, αλλά και στο να κάνουµε πάντα αυτό που είναι σωστό και όχι αυτό που είναι εύκολο.

Τέλος, το πάθος µας είναι αυτό που µας κινητοποιεί να µαθαίνουµε για να γινόµαστε συνεχώς καλύτεροι, να ξεπερνούµε τις προσδοκίες και να προσφέρουµε ακόµα περισσότερα στους συνεργάτες µας και στην κοινωνία ευρύτερα µε έµφαση στο περιβάλλον και στη νέα γενιά.

Μας χαροποιεί ιδιαίτερα όταν αυτή µας η προσπάθεια τυγχάνει ευρύτερης αναγνώρισης. Θα συνεχίσουµε να αποτελούµε έναν σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης και να δηµιουργούµε αξία για τη χώρα µας, για τους καταναλωτές, τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους 1.500 εργαζοµένους µας.

Στην εποχή µας δεν αρκεί για τις επιχειρήσεις να πετυχαίνουν οικονοµική ανάπτυξη, αλλά επιβάλλεται να συµβαδίζουν µε τις ανησυχίες και τις προσδοκίες που έχει η κοινωνία από αυτές. Οι stakeholders είναι πιο ευαισθητοποιηµένοι από ποτέ σε θέµατα που δεν αφορούν αποκλειστικά στην κερδοφορία των επιχειρήσεων, αλλά σχετίζονται µε τη στάση και τις πρακτικές τους σε σηµαντικά κοινωνικά ζητήµατα, όπως η απασχολησιµότητα, η φροντίδα για το περιβάλλον, το εργασιακό περιβάλλον, η διαφορετικότητα, η διαφάνεια και η ακεραιότητα. Στην Coca-Cola Τρία Έψιλον επικροτούµε αυτήν την τάση, καθώς είναι επιλογή µας να αφήνουµε ένα θετικό πρόσηµο στην κοινωνία, τους ανθρώπους και το περιβάλλον µε δράσεις και πρωτοβουλίες που δηµιουργούν προστιθέµενη αξία για όλους. Θα συνεχίσουµε να λειτουργούµε µε βάση τους πυλώνες της βιώσιµης ανάπτυξης. Ανήκουµε άλλωστε στον Όµιλο Coca-Cola HBC που αναδείχθηκε η κορυφαία εταιρεία του κλάδου ποτών στην Ευρώπη στον ∆είκτη Βιώσιµης Ανάπτυξης Dow Jones (DJSI) για 6η φορά τα τελευταία 7 χρόνια.

Ιωάννης Πανιάρας

Γενικός ∆ιευθυντής Τοµέα Ελλάδας, ΤΙΤΑΝ

Συνέχεια, συνέπεια, επιµονή. Αυτά είναι βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν την εταιρεία ΤΙΤΑΝ, στοιχεία που συνθέτουν τη φήµη µας και ο λόγος, πιστεύουµε, για τον οποίο εδώ και πέντε συνεχή χρόνια λαµβάνουµε αυτή την τιµητική διάκριση. Συνέχεια σε µία ιστορία 117 ετών, µε αφετηρία την Ελλάδα και συνεχή ανάπτυξη που συνδυάζει το επιχειρηµατικό πνεύµα και τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα µε τον σεβασµό για τους ανθρώπους της εταιρείας, τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούµαστε και το φυσικό περιβάλλον που µας φιλοξενεί. Συνέπεια στο όραµα, τις αξίες και τη στρατηγική µας, που οδήγησε στην ανάπτυξη εκτός συνόρων µε υπευθυνότητα και ακεραιότητα, ώστε σήµερα ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ να έχει δραστηριότητες παραγωγής τσιµέντου σε 10 χώρες. Επιµονή στη διαρκή βελτίωση και εξέλιξη, ιδιαίτερα µπροστά στις απαιτήσεις της ψηφιακής επανάστασης. Προσαρµόζουµε τον τρόπο σκέψης και τις διαδικασίες, επενδύουµε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων µας και αξιοποιούµε την πιο σύγχρονη τεχνολογία και τεχνογνωσία για την παραγωγή προϊόντων που έχουν κερδίσει την εµπιστοσύνη των πλέον απαιτητικών διεθνών αγορών.

Τα χαρακτηριστικά αυτά βρίσκονται στην καρδιά των δραστηριοτήτων µας και οδηγούν εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα την πορεία του Τιτάνα. Σε όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας επιδιώκουµε να έχουµε θετική επίδραση στους ανθρώπους, στην κοινωνία και στο περιβάλλον, µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας. Άλλωστε, η φήµη µιας εταιρείας, που δικαίως θεωρείται το πολυτιµότερο άυλο περιουσιακό στοιχείο της, αποτελεί ουσιαστικά την αντίληψη που έχουν γι’ αυτή οι συµµέτοχοί της. Αυτή την άποψη υιοθετούµε στον Τιτάνα και εργαζόµαστε για την εφαρµογή ενός επιχειρηµατικού µοντέλου που καθορίζεται µε γνώµονα τους τρεις πυλώνες της βιώσιµης ανάπτυξης: τον οικονοµικό, τον περιβαλλοντικό και τον κοινωνικό.

Η εταιρική φήµη µπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά εύθραυστη αν δεν έχει «οικοδοµηθεί» σε γερά θεµέλια. Γι’ αυτό είναι απαραίτητος ο διαρκής και ανοιχτός διάλογος µε τους συµµετόχους προκειµένου να αναπτυχθούν σχέσεις εµπιστοσύνης. Αυτή η διαδικασία, για να έχει θετικό πρόσηµο, οφείλει να βασίζεται στη διαφάνεια, την ειλικρίνεια και την αυθεντικότητα, καθώς και την κοινωνική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινής επιχειρηµατικής δραστηριότητας που επηρεάζει τις επιχειρηµατικές αποφάσεις και καθοδηγεί τη στρατηγική µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη δηµιουργία αξίας για όλους.

Για όλους εµάς στον Τιτάνα, η καλλιέργεια του ουσιαστικού διαλόγου µε τους συµµετόχους αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της προσέγγισής µας στη βιώσιµη ανάπτυξη.

Βασίλης  Σταύρου

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, ΑΒ Βασιλόπουλος

Είµαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που για µία ακόµα χρονιά βρισκόµαστε ανάµεσα στις πιο αξιοθαύµαστες εταιρείες της χώρας µας. 80 χρόνια τώρα, βάζουµε τον άνθρωπο πάντα στο κέντρο. Μέσα από τους πελάτες µας, τους συνεργάτες µας και τους προµηθευτές µας αντλούµε ενέργεια, ζωή και δύναµη για να προσφέρουµε πάντα το καλύτερο. Σε όλους και σε καθέναν ξεχωριστά.

Καθηµερινά δηµιουργούµε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Γιατί τα µικρά και µεγάλα επιτεύγµατα που πετυχαίνουµε γίνονται καθηµερινά πράξη µε χαρά και µεράκι από τον καθένα και την καθεµία από τα 14.000 µέλη της οικογένειας της ΑΒ. Σε αυτή την οικογένεια τα χρωστάµε όλα, σε αυτή την οικογένεια επενδύουµε πρώτα. Και φροντίζουµε εκείνη να µεγαλώνει συνεχώς. Σε αυτή τη διαδροµή µας στην ελληνική αγορά -µια διαδροµή, βαθιά δεµένη µε αυτόν τον τόπο- δεν είµαστε µόνοι. Χτίζουµε τις καλύτερες συνεργασίες µε όλους όσοι ανακαλύπτουν και παράγουν τα πιο εκλεκτά προϊόντα. Μαζί µε τους Έλληνες παραγωγούς, ανακαλύπτουµε όλους τους κρυµµένους θησαυρούς της ελληνικής γης και τους φέρνουµε σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό.

80 χρόνια τώρα είµαστε η καλύτερη επιλογή για τα καθηµερινά ψώνια και προσφέρουµε µια µοναδική αγοραστική εµπειρία µέσα στα καταστήµατά µας, αλλά και µέσα από τον online κόσµο µας. Με τη σφραγίδα καινοτοµίας και πρωτοπορίας, ακούµε και φροντίζουµε τους 2,5 εκατ. πελάτες µας. Στόχος µας είναι να κάνουµε τη διαφορά µέσα από τα προϊόντα µας, να αποτελούµε σηµείο αναφοράς στις τοπικές κοινωνίες και να βάζουµε την τεχνολογία στην υπηρεσία της καθηµερινότητας των πελατών µας.

Η εταιρική µας φήµη και το θετικό κοινωνικό-οικονοµικό µας αποτύπωµα αποτελούσαν ανέκαθεν δείκτη αξιοπιστίας µιας εταιρείας. 80 χρόνια προσφέρουµε καθηµερινά το καλύτερο, για όλους, αλλάζουµε τα δεδοµένα και πρωτοπορούµε.

Με ανοιχτό µυαλό και διαρκή αναζήτηση για νέες ιδέες, φέρνουµε καινοτοµίες που εµπνέουν, ανοίγουν νέους δρόµους στην ελληνική αγορά και δηµιουργούν αξία για τους επιχειρηµατικούς και κοινωνικούς µας εταίρους.

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος είµαστε υπερήφανοι που αποτελούµε µια θετική δύναµη για όλα τα καλά που µπορούν να γίνουν στην Ελλάδα, προς όφελος της κοινωνίας, της οικονοµίας και της ανάπτυξης. Στόχος µας είναι τα απτά, έµπρακτα και ουσιαστικά αποτελέσµατα σε καθετί που κάνουµε. Για αυτό κάθε µέρα δίνουµε τον καλύτερό µας εαυτό, ώστε να γινόµαστε καλύτεροι. ​