Flexible Working: Ένας νέος δρόµος για την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζοµένων

Flexible Working: Ένας νέος δρόµος για την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζοµένων
????????
Η Κατερίνα Μάνου της IWG εξηγεί γιατί πρέπει να αλλάξει η εργασιακή κουλτούρα των επιχειρήσεων.

Απλοποίηση διαδικασιών, γρήγορα αντανακλαστικά, ενσωµάτωση νέων τεχνολογικών εργαλείων και ευέλικτες µορφές εργασίας είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν το προφίλ των σύγχρονων επιχειρήσεων οι οποίες προετοιµάζονται για τη µετάβασή τους στην εποχή του ψηφιακού µετασχηµατισµού.

Στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τα κόστη και να αξιοποιήσουν τους διαθέσιµους πόρους για την απόκτηση τεχνογνωσίας και την επέκταση σε άλλες αγορές του εξωτερικού, οι επιχειρήσεις αποµακρύνονται από το µοντέλο της συγκέντρωσης περιουσιακών στοιχείων και επιλέγουν τη λύση της ενοικίασης επαγγελµατικών χώρων. Στην περίπτωση δε των startups, που τα κεφάλαια είναι µικρά, η συγκεκριµένη στρατηγική αποδεικνύεται ως η πλέον συµφέρουσα.

Εκείνο, όµως, που έχει αλλάξει ριζικά είναι ο τρόπος µε τον οποίο οι επιχειρήσεις αντιλαµβάνονται την εργασία. Έχει γίνει αντιληπτό πως η λογική «χτυπάω κάρτα» για να συµπληρώσω το οκτάωρό µου είναι αρκετά περιοριστική σε ό,τι αφορά την επίδοση ενός υπαλλήλου που µέσα στην ηµέρα έχει διάφορα εξωτερικά ραντεβού, ενώ πολλές εργασίες µπορούν να διεκπεραιωθούν από τον υπολογιστή ή το κινητό, δίχως ο εργαζόµενος να χάσει πολύτιµο χρόνο «κολληµένος» στην κίνηση κατά την επιστροφή στην επαγγελµατική του «βάση».

Τα οφέλη της ευέλικτης εργασίας επισηµαίνει στο Fortune η Κατερίνα Μάνου, αντιπρόεδρος Πωλήσεων του Οµίλου IWG, που περιλαµβάνει τα σήµατα Regus και Spaces, για τις περιοχές της Μέσης Ανατολής, της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, της Ρουµανίας, της Σλοβακίας και της Τσεχίας, τα οποία εξειδικεύονται στη µίσθωση γραφειακών χώρων εργασίας, εφοδιασµένων µε έπιπλα για όσο χρονικό διάστηµα επιθυµεί ο πελάτης. Η Κατερίνα Μάνου εξηγεί πως πρόκειται για µια παγκόσµια τάση που επηρεάζει άµεσα την ευηµερία των εργαζοµένων και την παραγωγικότητα. Ωστόσο, αναγνωρίζει πως η εργασιακή κουλτούρα στην Ελλάδα δεν συµβαδίζει πλήρως µε τις διεθνείς εξελίξεις.

Επικαλούµενη την τελευταία παγκόσµια έρευνα της IWG, αναφέρει ότι το 60% των εταιρειών που συµµετείχαν σε αυτήν παραδέχτηκαν ότι το βασικό εµπόδιο στην υιοθέτηση µιας πολιτικής ευέλικτης εργασίας είναι ο φόβος για το πόσο αυτή µπορεί να επιδράσει στην κουλτούρα της εταιρείας.

«Υπάρχει ακόµα µεγάλο περιθώριο µέχρι να εφαρµοστούν ευρέως στη χώρα µας ανάλογες πρακτικές, αλλά όταν αυτό συµβεί η βελτίωση θα είναι θεαµατική, καθώς η ευέλικτη εργασία βελτιώνει την ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής (78%) και αυξάνει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων που ακολουθούν την πολιτική αυτή (85%)» λέει χαρακτηριστικά.

Η µη ευέλικτη εργασία «καίει» τα καλύτερα στελέχη της αγοράς

Προσθέτει δε πως η ευέλικτη εργασία συνδέεται µε τη ευελιξία µιας επιχείρησης και αφορά τη γενικότερη κουλτούρα της. Για τον λόγο αυτό έγινε γρηγορότερα αποδεκτή από νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), οι οποίες αποδεικνύονται πιο ελαστικές και ευπροσάρµοστες στις σύγχρονες ανάγκες.

Τώρα πια, σύµφωνα µε την επικεφαλής της IWG, τόσο οι εργαζόµενοι όσο και οι εργοδότες έχουν κατανοήσει τα οφέλη και η τάση αυτή αρχίζει να παγιώνεται.

Μπορούν, όµως, όλες οι εταιρείες να αναπτύξουν την ίδια ταχύτητα και να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα; Έρευνες έχουν δείξει ότι εταιρείες µε παραδοσιακό µοντέλο όσον αφορά στο εργασιακό περιβάλλον κινδυνεύουν να χάσουν τα καλύτερα στελέχη τους, τα οποία θα προτιµούσαν να πάνε σε κάποια άλλη εταιρεία που θα τους προσφέρει ευελιξία και καλύτερη ποιότητα ζωής, ακόµη και µε χαµηλότερες οικονοµικές απολαβές.

Η εν λόγω τάση επιβεβαιώνεται και από τα ευρήµατα της IWG, βάσει των οποίων το 83% των ερωτηθέντων δηλώνουν προτίµηση σε µια θέση που προσφέρει ευέλικτη εργασία, ενώ για το 70% το επαγγελµατικό περιβάλλον αποτελεί τη σηµαντικότερη παράµετρο. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις που δεν έχουν εξετάσει τα οικονοµικά και στρατηγικά οφέλη της ευέλικτης εργασίας θα πρέπει να την εντάξουν στους στόχους τους, διαφορετικά κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός συναγωνισµού στην αναζήτηση εργατικού δυναµικού υψηλού επιπέδου. Για την ακρίβεια, πολλές επιχειρήσεις (77%) σχεδιάζουν να διατηρήσουν τα στελέχη τους µέσω της ευέλικτης εργασίας.

Η ευέλικτη εργασία έχει επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό. Στην Ολλανδία, οι εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει έναν χρόνο εργασίας σε επιχειρήσεις µε τουλάχιστον δέκα υπαλλήλους έχουν το δικαίωµα να αιτηθούν αύξηση ή µείωση του ωραρίου, καθώς και να δουλέψουν εκτός εταιρείας. Στη Νορβηγία, ο νόµος περί εργασιακού περιβάλλοντος καθιερώνει το δικαίωµα στο ευέλικτο ωράριο σε συνεννόηση µε τον εργοδότη. Στην Αυστραλία, η νοµοθεσία επιτρέπει την αναπροσαρµογή των όρων εργασίας ανάλογα µε τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν, ενώ στη γειτονική Ιταλία η «έξυπνη εργασία» εντάσσεται στο εργατικό δίκαιο, εξασφαλίζοντας ίσα δικαιώµατα στους εργαζοµένους που εκτελούν ίδια καθήκοντα εξ αποστάσεως. Στην Ελλάδα, πάντως, κάθε χρόνο βελτιωνόµαστε.

Εστιάζοντας στις δραστηριότητες της IWG και απαντώντας στο ερώτηµα «αν η αξιοποίηση του δικτύου των γραφείων της Regus είναι προνόµιο µόνο των startups που διαθέτουν διαφορετική φιλοσοφία ή έχουν αρχίσει να το υιοθετούν πολυεθνικοί κολοσσοί και µικροµεσαίες επιχειρήσεις;», η Κατερίνα Μάνου τονίζει πως οι ιδιότητες της ευελιξίας και της προσαρµοστικότητας χαρακτηρίζουν τη νέα εποχή, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν εκµηδενίσει τις αποστάσεις και έχουν καταστήσει εφικτή την εργασία από οπουδήποτε υπάρχει καλή σύνδεση µε το Διαδίκτυο.

«Εφόσον πρόκειται για µια παγκόσµια τάση, εκ των πραγµάτων θα επηρεάσει ή έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει τα δεδοµένα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που επιχειρούν να ελέγξουν τα έξοδά τους για να διοχετεύσουν τα έσοδα και τα κεφάλαιά τους στις δραστηριότητες που επιλέγουν – κάτι που παλαιότερα θα ήταν σχεδόν αδύνατον να συµβεί» επισηµαίνει.

Οι πολυεθνικοί κολοσσοί, από την άλλη, αντιµετωπίζουν άλλου είδους προκλήσεις, µε κυριότερη την προσέλκυση και τη διατήρηση υψηλόβαθµων στελεχών, που σε µεγάλο βαθµό δηλώνουν ότι η ευέλικτη εργασία είναι ελκυστικότερη από µια αύξηση στο επίδοµα διακοπών (28%) ή µια προαγωγή (32%).

«Στα νέα αυτά δεδοµένα, η Regus, µέσα από το δίκτυο εταιρειών της (Spaces, HQ, Signature by Regus, Νο18) και τους ειδικά διαµορφωµένους χώρους που ανταποκρίνονται σε ευρεία γκάµα αναγκών, προσφέρει σε επιχειρήσεις και εργαζοµένους ένα ιδανικό περιβάλλον και την ελευθερία να εργάζονται µε τον τρόπο που επιθυµούν» τονίζει η Κατερίνα Μάνου, προσθέτοντας πως το ύψος των χρηµάτων που γλιτώνει σε ετήσια βάση µια επιχείρηση που αποφεύγει χάρη στη λύση της Regus τα κόστη γραφείων γίνεται γρήγορα αντιληπτό στα λεγόµενα CapEx και OpEx έξοδα της εταιρείας.

Ενοικιάζοντας δηλαδή έναν χώρο υψηλών προδιαγραφών που καλύπτει ανάγκες για συγκεκριµένες χρονικές περιόδους, µια εταιρεία περιορίζει ή ελέγχει τις κεφαλαιακές δαπάνες που αφορούν στην αγορά, την αναβάθµιση και τη διατήρηση περιουσιακών στοιχείων, όπως τα κτίρια και ο εξοπλισµός. Ταυτόχρονα µειώνει τα λειτουργικά έξοδα, όπως τη διαχείριση, έξοδα γραφείου, λογαριασµούς, προµήθειες, ασφάλειες, φόρους ιδιοκτησίας κ.ά. Με τον τρόπο αυτό χρησιµοποιεί τα κεφάλαιά της όπως ακριβώς επιθυµεί, ενώ οι εργαζόµενοι σε θέσεις υποστηρικτικές ή γραµµατειακές διαθέτουν περισσότερο χρόνο ενασχόλησης µε το αντικείµενό τους.

Τα co-working spaces είναι το µέλλον

Το να κάνει κανείς προβλέψεις σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο οικονοµικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ριψοκίνδυνο, ειδικά εάν λάβει υπόψη την ταχύτητα µε την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία και το πώς επηρεάζει τα µοντέλα λειτουργίας των επιχειρήσεων. Για την Κατερίνα Μάνου είναι βέβαιο ότι η ψηφιοποίηση και η εξέλιξη της τεχνολογίας θα προσφέρουν µεγαλύτερες δυνατότητες εργασίας από το σπίτι ή αλλού. Μάλιστα, την τάση της εργασίας από απόσταση θα ενισχύσει ο περιορισµός του commuting, της µετακίνησης προς την εργασία για λόγους οικονοµίας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

«Θεωρώ ότι η εργασιακή ευελιξία θα παγιωθεί και η µεγάλη πρόκληση θα αφορά κυρίως την απόφαση κάθε επιχείρησης να κάνει τη µετάβαση προς µια πιο ανοιχτή και ελεύθερη κουλτούρα εργασίας. Αν οι εργοδότες αποφασίσουν να αναθέσουν στους εργαζόµενους τη διαχείριση του φόρτου, του ωραρίου και του αποτελέσµατος των κόπων τους, αν δηλαδή δείξουν εµπιστοσύνη στην εργασία δίχως εποπτεία, πιστεύω πως θα εισέλθουµε σε µια νέα εποχή» αναφέρει.

Κατά την εκτίµησή της, προϊόντος του χρόνου, η χρήση των co-working spaces θα γίνεται πιο αναγκαία, ενώ οι εξελίξεις θα την καθιστούν πιο εφικτή. Στις δε µεγάλες πόλεις, όπου οι µετακινήσεις από και προς τον χώρο εργασίας είναι πλέον χρονοβόρες και κουραστικές, σύντοµα οι ευέλικτοι χώροι εργασίας θα είναι απαραίτητοι, καθώς θα περιορίσουν τα λειτουργικά έξοδα και θα αυξήσουν την παραγωγικότητα.

«Η Regus έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη που βρίσκεται ακόµη υπό διαµόρφωση, διευρύνοντας το δίκτυό της µε το άνοιγµα γραφείων σε κεντρικό σηµείο της συµπρωτεύουσας, σε ένα κτίριο που πληροί τις υψηλές προδιαγραφές της εταιρείας, ενώ εντός του επόµενου έτους σχεδιάζουµε να επεκταθούµε σε όλα τα µεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας» καταλήγει.