Folli Follie: Συμφωνία με την PwC για τον ισολογισμό του 2017

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ελεγκτικός οίκος αναλαμβάνει να διενεργήσει έλεγχο ειδικού σκοπού και να επικυρώσει τις οριστικές καταστάσεις του 2017.

Η Folli-Follie ανακοίνωσε ότι στις 23/11/2018 υπέγραψε σύμβαση με την ελεγκτική εταιρεία PriceWaterhouseCoopers, η οποία θα προβεί στη διενέργεια ελέγχου ειδικού σκοπού επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31.12.2017.

Με βάση τις αναθεωρημένες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις και τον έλεγχο ειδικού σκοπού που θα διενεργηθεί από την PWC, η Εταιρεία θα προβεί στη σύνταξη οριστικών αναθεωρημένων ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων 2017, με σκοπό την υποβολή τους προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 20/11/2018, αποφάσισε την διενέργεια όλων των κατά νόμο απαιτούμενων ενεργειών, προκειμένου να διοριστεί νέος τακτικός ορκωτός ελεγκτής σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας από 2/11/2018 ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «VNT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.», προτείνοντας ως νέα ελεγκτική εταιρεία την PWC για τον τακτικό έλεγχο των ως άνω οικονομικών καταστάσεων.

Η Εταιρεία αιτήθηκε και έλαβε ήδη, δια της από 30/11/2018 αποφάσεως της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), έγκριση της τελευταίας αναφορικά με την παραίτηση της ελεγκτικής εταιρείας «VNT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποφάσισε, δια της από 27/11/2018 απόφασής του, να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21/12/2018, με σκοπό την λήψη σχετικής απόφασης για την εκλογή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας ως τακτικού ορκωτού ελεγκτή.

Τα θέματα της γενικής συνέλευσης

1. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

2. Αναθεώρηση Πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και Έγκριση Κανονισμών Επιτροπών Δ.Σ. της Εταιρείας

3. Ανακοίνωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων των εκλεγέντων προσώπων – Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017.

5. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.