Fortune Θέμα: «Ηφαίστειο» που βράζει οι μεταχρονολογημένες επιταγές

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μέτρα προς αποφυγή ντόμινο ζητούν οι επιχειρηματίες καθώς η αγορά καταρρέει με τα μέτρα απαγόρευσης εξαιτίας του κορωνοϊού.

Δυσάρεστες καταστάσεις στο τέλος του μήνα προοιωνίζονται οι μεταχρονολογημένες επιταγές, καθώς οι επιχειρήσεις άρχισαν ήδη να δέχονται τηλεφωνήματα πελατών τους για παράταση στις λήξεις των επιταγών. Όμως, οποιαδήποτε κίνηση παράτασης, ώστε να μην διαμαρτυρηθούν οι επιταγές, θα είχε ως συνέπεια τη μεταφορά του προβλήματος, με τη μορφή ντόμινο, από τη μια επιχείρηση στην άλλη επιχείρηση – προμηθευτή της.

Το «ηφαίστειο» έτσι θα συνεχίσει να σιγοβράζει και θα εκραγεί στο άμεσο χρονικό διάστημα οδηγώντας τις επιχειρήσεις στην πλήρη καταστροφή, όπως εξηγούν οι κ.κ. Ι.Παπαδόπουλος και Δ.Δενέγρης, πρόεδρος και γενικός γραμματέας αντίστοιχα του Συνδέσμου Ελλήνων Βιοτεχνών Παιδικών Παιχνιδιών και Αμαξών.

Για να αποφύγουμε τα χειρότερα, ζητούν από το υπουργείο Οικονομικών άμεσα μέτρα όπως άτοκο κεφάλαιο κίνησης σε όλες τις επιχειρήσεις με εγγύηση του δημοσίου, με βάση τον τζίρο των επιχειρήσεων του αντίστοιχου περσινού τετραμήνου, προκειμένου να καλύψουν εκκρεμείς δαπάνες που δεν καλύπτονται από τα μέχρι στιγμής αναγγελθέντα μέτρα π.χ. επιταγές που θα λήγουν στο επόμενο διάστημα, ανοικτά υπόλοιπα για πρώτες ύλες, εκτελωνισμό προϊόντων κ.α.. Οι επιχειρηματίες προτείνουν επίσης να δοθεί δάνειο από την τράπεζα που συνεργάζεται κάθε επιχείρηση με ευνοϊκούς όρους (άτοκο, με μεγάλο χρονικό ορίζοντα κλπ) για τα ποσά των επιταγών που είχε εκδώσει πέρυσι τους αντίστοιχους μήνες. Εξάλλου, οι τράπεζες όπως και οι εταιρείες έχουν τα αντίστοιχα περσινά στοιχεία των επιταγών.

Το θέμα, που αφορά οριζόντια την αγορά, έχει κινητοποιήσει πολλούς επιχειρηματικούς φορείς, με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρο Καφούνη να ζητά με επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς σειρά μέτρων εκτιμώντας ότι πρέπει να εφαρμοστεί μοντέλο lose-lose. Μεταξύ άλλων προτείνει:

  1. Να δοθεί η δυνατότητα σε όσους κομιστές επιταγών επιθυμούν να μην τις προσκομίσουν στις τράπεζες για είσπραξη και πιθανή σφράγιση (προφανώς με συμφωνία των μερών), αλλά να τις κρατήσουν στην κατοχή τους για διάστημα έως και 90 ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία έκδοσης. Συνεπώς να παραταθεί κατά 90 ημέρες η προθεσμία προς εμφάνιση για πληρωμή ή σφράγιση.
  2. Σε περίπτωση που εμφανιστεί στα τραπεζικά καταστήματα προς πληρωμή μια επιταγή, ενώ δεν υπάρχει το αντίστοιχο ποσό στον λογαριασμό, αυτή να σφραγίζεται μεν, αλλά να παρατείνεται η προθεσμία καταχώρισης στον Τειρεσία για ακόμη 90 ημέρες, αντί για τις ισχύουσες σήμερα 30. Δηλαδή, η καταχώριση στον Τειρεσία να γίνεται 120 ημέρες μετά τη σφράγιση. (Το ίδιο είχε ισχύσει και κατά το διάστημα εφαρμογής των capital controls).
  3. Οι Τράπεζες να υποχρεούνται αμέσως να παράσχουν χρηματοδότηση στον εκδότη μιας ακάλυπτης επιταγής ίση με το 100% του ποσού της αξίας της, με χορήγηση δυνατότητας υπερανάληψης από τον λογαριασμό από τον οποίο σύρεται η επιταγή, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και με προνομιακό συμβολικό επιτόκιο. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο χρηματοδότησης ανά πελάτη με βάση τον συνήθη κύκλο εργασιών της επιχείρησης. Από την άλλη, ο πελάτης θα πρέπει να αποδεικνύει την  έκδοση της επιταγής πριν την 10.3.2020 προσκομίζοντας το αντίστοιχο παραστατικό προς εξόφληση του οποίου είχε εκδώσει την επιταγή (π.χ. τιμολόγιο, σύμβαση κλπ). Ας σημειωθεί ότι σήμερα τα επιτόκια διατραπεζικού δανεισμού Euribor είναι αρνητικά και όλες οι κεντρικές τράπεζες προσφέρουν μηδενικά επιτόκια.
  4. Σε περίπτωση που για τον οποιονδήποτε λόγο ο εκδότης μιας μεταχρονολογημένης επιταγής δεν ασκήσει το δικαίωμά του (όπως αυτό θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της Τράπεζας του εκδότη), ο κομιστής της επιταγής θα δικαιούται άμεσης έκτακτης χρηματοδότησης από την Τράπεζά του, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του χρηματοδοτικού του ορίου,  ίση με το 100% του ποσού της επιταγής. Η άσκηση του παραπάνω δικαιώματος του κομιστή προϋποθέτει την εκχώρηση στην χρηματοδοτούσα Τράπεζα όλων των  δικαιωμάτων του επί της επιταγής. Και η χρηματοδότηση  αυτή θα έχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Θα πρέπει δε να υπάρξει η πρόβλεψη, ότι η Τράπεζα, πριν απαιτήσει από τον πελάτη της – κομιστή της επιταγής- την αξία αυτής, υποχρεούται να στραφεί προηγουμένως κατά του εκδότη της επιταγής και των τυχόν οπισθογράφων της. Και σε αυτή την περίπτωση ο κομιστής της επιταγής θα πρέπει να αποδεικνύει την αιτία για την οποία κατέχει την επιταγή, καθώς και τη μεταχρονολογημένη έκδοσή της.

Σχετικά άρθρα