Φωτάκης: «Η Οικονομία της Γνώσης είναι ο πυρήνας για ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο»

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τη σημασία της λήψης πρωτοβουλιών για την αναστροφή του brain drain τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας.

«Η έμφαση με συνέπεια και συνέχεια στην Οικονομία της Γνώσης είναι ο πυρήνας για ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας» τόνισε κατά το συνέδριο του Economist με θέμα «A world in transition: The New Jobs-The New Skills», ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης.

Ο κ. Φωτάκης αναφέρθηκε στον δεκαπλασιασμό του αριθμού των νέων επιστημόνων υψηλών προσόντων που μετανάστευσαν κατά τα χρόνια της κρίσης 2009-2014 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. «Η πιο σημαντική παρακαταθήκη για το νέο παραγωγικό πρότυπο της χώρας, αυτού της Οικονομίας της Γνώσης, είναι οι άνθρωποι. Το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα, κυρίως οι νέοι επιστήμονες και ερευνητές» υπογράμμισε ο αν. υπουργός.

Στη συνέχεια, αναφερθηκε στις πρωτοβουλίες που έχουν παρθεί για την αναστροφή του brain drain: την ίδρυση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), την πρόσφατη δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), καθώς και την ίδρυση και λειτουργία του Υπερταμείου Συμμετοχών EquiFund, κατάλληλα προσαρμοσμένου στη σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας, για τη στήριξη των αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Το Υπερταμείο Συμμετοχών, όπως τόνισε ο κ. Φωτάκης, αφορά τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων και startups, καθώς και τη στήριξη της λειτουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων, τόσο σε πρώιμο στάδιο όσο και κατά τη μεγέθυνσή τους.

Ο αναπληρωτής υπουργός, τέλος, μίλησε για το όραμά του να οικοδομηθεί με τις προαναφερθείσες πρωτοβουλίες «μια ισχυρή Οικονομία της Γνώσης, απελευθερώνοντας το ανθρώπινο δυναμικό και το ταλέντο χωρίς αποκλεισμούς και παρεμβάσεις και προωθώντας τη συνέργεια με επιχειρήσεις σε ελκυστικά επιστημονικά και επιχειρηματικά περιβάλλοντα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ