«Φουντώνει» ο πόλεμος μεταξύ ΔΕΗ και Μυτιληναίου

«Φουντώνει» ο πόλεμος μεταξύ ΔΕΗ και Μυτιληναίου

Στο κάδρο της διαμάχης η απόφαση της Μόνιμης Διαιτησίας της ΡΑΕ για την τιμή με την οποία η ΔΕΗ θα πρέπει να πουλάει το ρεύμα στην «Αλουμίνιον».

Διαμάχη μεταξύ της ΔΕΗ και του ομίλου Μυτιληναίου έχει ξεσπάσει με αφορμή την απόφαση της Μόνιμης Διαιτησίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την τιμή με την οποία η δημόσια επιχείρηση θα πρέπει να πουλάει το ρεύμα στην «Αλουμίνιον της Ελλάδος».

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο επιχειρήσεις είχαν, μετά τη λήξη της σύμβασης της ΔΕΗ με την Pechiney (Αλουμίνιον της Ελλάδος), σκληρή διαμάχη αναφορικά με την τιμή πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος προς τη βιομηχανία. Προσέφυγαν στη Μόνιμη Διαιτησία της ΡΑΕ και η τελευταία αποφάσισε τιμή στα 40,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η ΔΕΗ αντιδρά έντονα υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι δυνατόν οποιαδήποτε ρυθμιστική ή διαιτητική απόφαση να υποχρεώνει τη ΔΕΗ, όπως και κάθε εταιρεία, να πωλεί επί ζημία κάτω του κόστους».

Με βάση αυτή τη λογική, η ΔΕΗ εξήγγειλε ότι θα καταγγείλει από τις 18 Νοεμβρίου τη μεταξύ τους σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος. «Η μη συμμόρφωση της ΔΕΗ με την απόφαση της διαιτησίας καταλύει τη συνταγματική νομιμότητα και τους θεσμούς», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο όμιλος Μυτιληναίου και επισημαίνει ότι οι διαιτητές και ο επιδιαιτητής ορίστηκαν με απόλυτη συμφωνία των δύο εταιρειών με κριτήριο το επιστημονικό κύρος και τις εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο και πως τα δύο μέρη είχαν δεσμευτεί πως θα αποδεχθούν την όποια απόφαση.

Από την άλλη πλευρά, με δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός κάνει λόγο για απόφαση που αδικεί κατάφωρα τη ΔΕΗ αφού την υποχρεώνει να πουλά ρεύμα κάτω του κόστους. Παράλληλα καταγγέλλει ότι η ΔΕΗ κατέθεσε μελέτη που δείχνει ότι το κόστος λιγνιτικής παραγωγής, πάνω στη οποία βασίστηκε η απόφαση, είναι 62 ευρώ/MWh αλλά το δικαστήριο έκρινε πως η μελέτη αυτή δεν είναι αξιόπιστη και βασίστηκε σε όσα παρουσίασε ο οικονομικός διευθυντής της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΕ. Ο κ. Ζερβός απειλεί ότι η ΔΕΗ θα καταφύγει στις αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ για παράνομη κρατική ενίσχυση.

Μυτιληναίος ΑΕ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαιτησίας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

Aναλυτικά η ανακοίνωση του ομίλου Μυτιληναίου
Η Αλουμίνιον και η ΔΕΗ επέλεξαν από κοινού την προσφυγή στη Μόνιμη Διαιτησία στη ΡΑΕ (άρθρο 37 του ν. 4001/2011) για τη διαμόρφωση των όρων της Σύμβασης Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της Αλουμίνιον από τη ΔΕΗ. Σύμφωνα με το Συνυποσχετικό Προσφυγής στη Μόνιμη Διαιτησία που υπέγραψαν οι δύο εταιρείες το αντικείμενο της διαιτησίας ήταν η επικαιροποίηση των όρων της συμβατικής σχέσης και ο καθορισμός δίκαιου και εύλογου τιμήματος, το οποίο «αφενός να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά κατανάλωσης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και αφετέρου να καλύπτει τουλάχιστον το κόστος της ΔΕΗ». Οι διαιτητές και ο επιδιαιτητής ορίστηκαν με απόλυτη συμφωνία των δύο εταιρειών με κριτήριο το επιστημονικό κύρος και τις εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο.

Μετά από μία διαδικασία που διήρκεσε άνω των 18 μηνών, κατά την οποία προσκομίστηκαν μελέτες και γνωμοδοτήσεις από ακαδημαϊκούς και διεθνείς οίκους συμβούλων εγνωσμένου κύρους, το συλλογικό Διαιτητικό όργανο για πρώτη φορά εξέτασε το πραγματικό κόστος της ΔΕΗ για την εξυπηρέτηση του φορτίου κατανάλωσης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και αποφάσισε τεκμηριωμένα ότι η ΔΕΗ υποχρεούται να προμηθεύει με ρεύμα την Αλουμίνιον με τίμημα 40,7 ευρώ /MWh για το σύνολο της ετήσιας κατανάλωσης της Αλουμίνιον, μη συμπεριλαμβανομένων του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ/ΕΤΜΕΑΡ, ΕΦΚ και ΔΕΤΕ. Το εν λόγω τίμημα ισχύει για το διάστημα από 1.7.2010 έως 31.12.2013.

Η μη συμμόρφωση της ΔΕΗ με την ως άνω Διαιτητική Απόφαση, ειδικά λαμβανομένης υπόψη της υπερδεσπόζουσας θέσης αυτής στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και κατά μείζονα λόγο η καταγγελία της σύμβασης, παραβιάζει ευθέως τη διαιτητική απόφαση, τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, καταλύει τη συνταγματική νομιμότητα και τους θεσμούς και δεν είναι δυνατόν να γίνει ανεκτή σε κράτος δικαίου.

Διαβάστε ακόμη: Όφελος 35,2 εκατ. ευρώ για τη Μυτιληναίος από τη διαιτησία με τη ΔΕΗ