Fourlis: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ενέκρινε η ΓΣ

Η συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να καθορίσει τον ακριβή χρόνο, αριθμό και την τιμή των προς απόκτηση μετοχών.

Το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Fourlis ΑΕ Συμμετοχών που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, η συνέλευση των μετόχων αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου της γενικής συνέλευσης και ενέκρινε την αγορά από την εταιρεία ιδίων μετοχών, μέχρι του αριθμού των 2.549.616 μετοχών (5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) εντός 24 μηνών από της εγκρίσεως, ήτοι έως την 17.06.2018, με κατώτατο όριο απόκτησης το ένα ευρώ (1,00 ευρώ) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης τα δέκα ευρώ (10,00 ευρώ) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 16 του KΝ 2190/1920.

Η συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να καθορίσει τον ακριβή χρόνο, αριθμό και την τιμή των προς απόκτηση μετοχών.

Κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων εγκρίθηκαν επίσης οι οικονομικές καταστάσεις και η απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας.

Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης, αναφερόμενος στις μεταβολές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε προς τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 25-11-2013 απόφασή του εξέλεξε τον κ. Παύλο Τρυποσκιάδη ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ιωάννη Λιούπη, ενώ με την από 23-05-2016 απόφασή του εξέλεξε τον κ. David Watson ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Κ. Παπαϊωάννου.

Ακολούθως, ο πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης πρότεινε την έγκριση και επικύρωση της εκλογής των κ.κ. Παύλου Τρυποσκιάδη και David Watson ως νέων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Ιωάννη Λιούπη και Ιωάννη Παπαϊωάννου και του ορισμού των ανωτέρω νέων μελών του ΔΣ ως ανεξαρτήτων.