«Φρούριο» η Αθήνα ενόψει της επετείου της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

«Φρούριο» η Αθήνα ενόψει της επετείου της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου
ÌïíÜäåò ôçò áóôõíïìßáò âñßóêïíôáé Ýîù áðü ôá êôßñéá ðïõ åêêåíþíïíôáé ìåôÜ áðü áóôõíïìéêÞ åðé÷åßñçóç ÄåõôÝñá 26 Áõãïýóôïõ 2019. Óå åîÝëéîç âñßóêåôáé ìåãÜëç áóôõíïìéêÞ åðé÷åßñçóç óå ôÝóóåñá êôßñéá óôçí ðåñéï÷Þ ôùí Åîáñ÷åßùí ðïõ ôåëïýí õðü êáôÜëçøç åäþ êáé ðïëý êáéñü. ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÂëÜ÷ïò Á Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Από την ΓΑΔΑ έχουν σχεδιαστεί μέτρα για το ενδεχόμενο επεισοδίων, τα οποία θα κινηθούν στο ίδιο πνεύμα με τα μέτρα για το Πολυτεχνείο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμοί στάσης και στάθμευσης οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης εφαρμόζονται σήμερα Δευτέρα, λόγω εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων και πορειών για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, από τις 11.00, σταδιακά θα υπάρξουν διακοπές – εκτροπές της κυκλοφορίας στους δρόμους: Εγνατία, Εθν.Αμύνης, Τσιμισκή, Αγ. Δημητρίου, Πλατεία Δημοκρατίας, Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., Καρ. Ντηλ, Βασ. Ηρακλείου, Γ΄ Σεπτεμβρίου, Αγγελάκη, Αρμενοπούλου, Γρ. Λαμπράκη, Κ.Κ αραμανλή και όπου αλλού απαιτηθεί, ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά κυκλοφοριακές συνθήκες. Επίσης, δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των αυτοκινήτων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ως εξής:

Α. Μέχρι τις 06.00 της Τρίτης (07-12-2021), στις οδούς: Εθνικής Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Αγίου Δημητρίου μέχρι την οδό Τσιμισκή, Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Γ΄Σεπτεμβρίου μέχρι οδό Εθνικής Αμύνης και Γρ. Λαμπράκη, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Καυτανζόγλου.

Επίσης έως τις 06.00 την Τρίτη (07-12-2021), στις οδούς: Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Λάζου Εξάρχη μέχρι την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου και στο τμήμα της από την οδό Προξένων μέχρι την οδό Σ. Δραγούμη, Αρμενοπούλου, στο τμήμα της από την οδό Μελενίκου μέχρι την οδό Εθνικής Αμύνης, Βασ. Ηρακλείου, στο τμήμα της από την πλατεία Αριστοτέλους μέχρι την οδό Καρόλου Ντηλ, Πανεπιστημίου, στο τμήμα της από την οδό Αγ. Δημητρίου μέχρι την οδό Γ. Βιζυηνού, Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από την οδό Αγ. Δημητρίου μέχρι την οδό Γ. Λαμπράκη, Ολυμπιάδος, στο τμήμα της από την οδό Ελένης Ζωγράφου μέχρι το ύψος της οδού Κασσάνδρου και Αγγελάκη σε όλο το μήκος της.

Σε καίρια σημεία θα υπάρχουν τροχονόμοι που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία και θα διευκολύνουν τους οδηγούς.

Κλειστός τη Δευτέρα από τις 10:30 το πρωί ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο»

Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας σήμερα, Δευτέρα, ο σταθμός του Μετρό « Πανεπιστήμιο» θα είναι από τις 10:30 το πρωί.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση.