Φτιάξτε GIF από το YouΤube

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη στο «Share» μενού και η δημιουργία ενός GIF δε χρειάζεται παραπάνω από πέντε λεπτά.

Χωρίς να κάνει πολύ θόρυβο, η Google ενσωμάτωσε στο YouTube μια λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν GIF animations από τα δημοσιευμένα video. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη στο «Share» μενού και σύμφωνα με την YouTube, η δημιουργία ενός GIF δε χρειάζεται παραπάνω από πέντε λεπτά.

Προσωρινά, η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα videos, αλλά η YouTube σκέφτεται να κάνει κάτι τέτοιο στο μέλλον, εφόσον ο δημιουργός δώσει την άδεια του ώστε το video να μπορεί να μετατραπεί σε GIF.

Δείτε: DIGI1