Γαλαξίας: Εδραιώνει τη θέση της απέναντι στον ανταγωνισμό η ΠΕΝΤΕ ΑΕ

Διατηρεί το μερίδιο της στην αγορά- Χωρίς δανεισμό και με πάνω από 450 εκατ. ευρώ τζίρο έκλεισε το 2019- Οι επενδύσεις σε νέα καταστήματα.

Με κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 450 εκατ. ευρώ, καθαρή κερδοφορία πάνω από 9 εκατ. ευρώ και χωρίς δανεισμό η αλυσίδα Γαλαξίας εδραιώνει τη θέση της στο εγχώριο λιανεμπόριο έχοντας βλέψεις για περαιτέρω ανάπτυξη.

Η διοίκηση της εταιρείας ΠΕΝΤΕ ΑΕ, που αναπτύσσει την αλυσίδα, προβλέπει διατήρηση θετικού ρυθμού ανάπτυξης στην τρέχουσα χρήση, καθώς παρά τις προκλήσεις στο οικονομικό περιβάλλον έχει ενισχύσει το δίκτυο διανομής της, με αποτέλεσμα να διατηρεί το μερίδιο της στην αγορά.

Ειδικότερα, με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2019 διαπιστώνεται ότι έχει βελτιώσει την καθαρή θέση της κατά 1,70% και το λειτουργικό αποτέλεσμα μετά φόρων κατά 2,69%. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 450,131 εκατ. ευρώ από 449,969 εκατ. ευρώ το 2018, ήτοι αύξηση 0,04%. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 13,057 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 12,521 εκατ. ευρώ προκύπτουν από τη λειτουργία της εταιρείας και ποσό 535.906,74 ευρώ αφορά σε αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων του Ν.3908/2011. Συγκριτικά, τα λειτουργικά προ φόρων κέρδη παρουσίασαν μείωση κατά 2,19%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη μετά φόρων στην κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε 9,047 ευρώ έναντι των 8,810 εκατ. ευρώ με αύξηση 2,69%.

Οι επενδύσεις

Το 2019 η εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις 20,148 εκατ. ευρώ, κυρίως για την ίδρυση και λειτουργία νέων καταστημάτων. Σημειώνεται ότι το 2019 τα super market της εταιρείας ήταν 159, από τα οποία τα 81 ιδιόκτητα και 78 μισθωμένα. Σε αυτά περιλαμβάνονται ένα νέο ιδιόκτητο κατάστημα στα Μέγαρα και ένα νέο μισθωμένο στο Μενίδι που λειτούργησαν εντός της χρήσης 2019. Το 2020 ήδη λειτούργησε ένα ακόμη ιδιόκτητο κατάστημα στη Ν. Πέραμο ενώ προβλέπεται να λειτουργήσουν μέχρι το τέλος του 2020 επιπλέον άλλα τρία νέα ιδιόκτητα υποκαταστήματα (σε Ξυλόκαστρο, Πάτρα και Αχαρνές).

Η διοίκηση της εταιρείας παρουσιάζοντας τα πεπραγμένα της περσινής χρονιάς αναφέρεται στο στοιχείο του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών του κλάδου σε μια ταχύτατα μεταβαλλόμενη εμπορική πολιτική που λειτουργεί στην αγορά.

Το επιχειρηματικό μοντέλο

Σημειώνεται ότι ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ συμπλήρωσε πάνω από 50 χρόνια παρουσίας στην αγορά από τότε (1971) που πέντε φίλοι, εργαζόμενοι ως υπάλληλοι σε διάφορους χώρους, αποφάσισαν να βάλουν τις οικονομίες τους και να ξεκινήσουν μια οικονομική δραστηριότητα στο χώρο των καταναλωτικών αγαθών ιδρύοντας το πρώτο κατάστημα. Με αρχικό κεφάλαιο 300.000 δραχμές δημιουργήθηκε η ΠΕΝΤΕ Ε.Π.Ε. από τους πέντε αρχικούς μετόχους και διαχειριστή τον αείμνηστο Βασίλειο Χειμωνίδη. Οι πέντε αυτοί αρχικοί μέτοχοι εργάστηκαν εντατικά και αμισθί, σταδιακά πλαισιώθηκαν από άλλους συνεργάτες, ενώ από το 1981 η εταιρεία έκανε μετόχους και τους υπαλλήλους της. Σήμερα οι μέτοχοι του ΓΑΛΑΞΙΑ φτάνουν τους 195 και στην πλειοψηφία τους εργάζονται στην εταιρεία.