ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ζημίες 89,4 εκατ. ευρώ το 2013

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ζημίες 89,4 εκατ. ευρώ το 2013

Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 729,8 εκατ. ευρώ.

Ζημίες 89,4 εκατ. ευρώ παρουσίασε η εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τη χρήση 2013, έναντι ζημιών 52,6 εκατ. ευρώ, το 2012.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 729,8 εκατ. ευρώ έναντι 673,3 εκατ. ευρώ, το 2012, αυξημένες κατά 8,3%, κυρίως, λόγω των υψηλότερων πωλήσεων στον τομέα της ενέργειας και των κατασκευών.

Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθε στα 147,4 εκατ. ευρώ, προσαρμοσμένη για προβλέψεις και μη ταμειακά έξοδα, έναντι 114,1 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 29,1%, σε σχέση με το 2012, θετικά επηρεασμένη, κυρίως, από τον τομέα της Ενέργειας. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 71,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 43 εκατ. ευρώ, το 2012.

Οι συνολικές επενδύσεις του ομίλου, το εν λόγω διάστημα, ανήλθαν στα 83,4 εκατ. ευρώ και αφορούν, κυρίως, στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των Παραχωρήσεων.

Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται πλέον στα 583 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 140 εκατ. ευρώ, το τελευταίο τρίμηνο του 2013. Τα χρηματικά διαθέσιμα, στο τέλος του έτους, ανέρχονταν στα 392 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός στα 975 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ολοκληρώθηκε αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου υφιστάμενου δανεισμού και μετατροπή του σε μακροπρόθεσμο, συνολικού ύψους 164 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 634 εκατ. ευρώ.

Στις επιμέρους δραστηριότητες, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του ομίλου ανήλθε στα ιστορικά υψηλά επίπεδα των περίπου 3,9 δισ. ευρώ, σηματοδοτώντας μία σημαντική περίοδο κερδοφορίας, αλλά και δημιουργίας αυξημένων ταμειακών ροών για τον όμιλο. Σημειώνεται ότι η ανάληψη από την ΤΕΡΝΑ του συνόλου της κατασκευής των έργων της Ιόνιας Οδού και του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας ενισχύει κατά περίπου 0,9 δισ. ευρώ τα προς εκτέλεση έργα.

Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε στα 491 εκατ. ευρώ έναντι 445 εκατ. ευρώ, το περυσινό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,4%, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα προ αποσβέσεων (EBITDA – προσαρμοσμένα για μη ταμειακά έξοδα) του τομέα διαμορφώθηκαν στα 24,8 εκατ. ευρώ έναντι 33,5 εκατ. ευρώ, το 2012.

Διαβάστε ακόμη: 

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ µιλά ξένες γλώσσες

Με 9,08% η York Capital στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ