Για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη»

Για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη»
????????????????????????????????????

Το πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής εκπαίδευσης από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ.

H ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ υλοποιεί για δεύτερη χρονιά το επιτυχημένο πρόγραμμα «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ». Νέες και νέοι μηχανικοί, έως 28 ετών, θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν 12 μήνες έμμισθης πρακτικής εκπαίδευσης σε μία από τις κορυφαίες βιομηχανίες παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου διεθνώς.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί τη συνέχεια του πρώτου προγράμματος, περιόδου 2015-2016, το οποίο, εκπληρώνοντας το βασικό του στόχο, οδήγησε στην αγορά εργασίας 90% των αποφοίτων του, σε λιγότερο από 3 μήνες.

Το πρόγραμμα «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΙΙ» περιλαμβάνει εκπαίδευση, εναλλαγή θέσεων εργασίας, coaching και αξιολόγηση. Βασικός του στόχος είναι να προσφέρει σε νέους μηχανικούς πολύτιμη προϋπηρεσία, μοναδική τεχνογνωσία και ανάπτυξη των προσωπικών τους δεξιοτήτων μέσα σε ένα σύγχρονο βιομηχανικό «σχολείο».

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εφόδια για τη μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση, και θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την ένταξή τους στην οργανωτική δομή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες οργανικές ανάγκες.

Πρόκειται για μια κοινωνική πρωτοβουλία της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που έχει ως σημείο αναφοράς τη φιλοσοφία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να στηρίζει τους νέους, επενδύοντας συστηματικά τόσο στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, όσο και στην απόκτηση εμπειρίας και τεχνογνωσίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας και ενισχύοντας την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μέχρι 28 ετών και να διαθέτουν:

• Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής (Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Χημικού, Πολιτικού Μηχανικού, Μεταλλειολόγου, Πληροφορικής) και να είναι Μέλος ΤΕΕ

• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

• Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας

• Άριστη γνώση MS Office

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

• Εργασιακή εμπειρία μικρότερη των δύο ετών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής βιογραφικού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ειδική ενότητα του προγράμματος στην ιστοσελίδα της ΑΛΟΥΜΙΝIΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : www.alhellas.com